Ασφαλιστική Ακαδημία

Η Εκπαίδευση με την ευρεία έννοια περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που έχουν σκοπό την επίδραση με συγκεκριμένο τρόπο στη σκέψη - στον χαρακτήρα - και στη σωματική αγωγή του ατόμου.

Από τεχνικής πλευράς, με τη διαδικασία της Εκπαίδευσης αποκτώνται συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και αξίες όπως ηθική, ειλικρίνεια, ακεραιότητα χαρακτήρα, αίσθηση του δικαίου, αφοσίωση, επαγγελματισμός, υπευθυνότητα.

Συνοψίζοντας τον ορισμό της λέξης, διακρίνουμε τα εξής στοιχεία :

  • Μάθηση
  • Δεξιότητες
  • Ηθική
  • Επαγγελματισμός
  • Πειθαρχία
  • Οργάνωση

Στην NP Ασφαλιστική, η Εκπαίδευση του Δικτύου Πωλήσεων και του Διοικητικού Προσωπικού της Εταιρίας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εξέλιξη και την πρόοδο του οργανισμού. Από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της NP, σχεδιάζεται από την αρχή της κάθε χρονιάς και υλοποιείται πρόγραμμα Εκπαίδευσης για την βελτίωση των ικανοτήτων του προσωπικού, ενημέρωσης για τις εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο, γνώση για τους κλάδους ασφάλισης και τα προϊόντα της Εταιρίας, καθώς και εκπαίδευση σχετικά με τα νέα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία.

Εκπαίδευση Δικτύου Πωλήσεων

Πρωταρχικής σημασίας στόχος, είναι η οργάνωση και η διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με τα οποία οι Συνεργάτες της Εταιρίας μας αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις για την σωστή άσκηση του επαγγέλματός και την επίτευξη των παραγωγικών τους στόχων. Μέλημα μας, η συνεχής βελτίωση των δεξιοτήτων των Συνεργατών μας με στόχο την αύξηση πρόσκτησης εργασιών.

Επανεκπαίδευση & Επαναπιστοποίηση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Η υλοποίηση των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Επανεκπαίδευσης & Επαναπιστοποίησης Γνώσεων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών για τους τρεις (3) Τομείς Εκπαίδευσης, όπως έχουν ορισθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, γίνονται με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων σε ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα, χρονικά οριοθετημένο που υλοποιείται σε επιλεγμένες πόλεις, καλύπτοντας το σύνολο του δικτύου πωλήσεων της Εταιρίας σε όλη την Ελλάδα.

Εκπαίδευση Διοικητικών Υπηρεσιών

Η εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού είναι κύρια ζητήματα που μας απασχολούν. Για τον λόγο αυτό διερευνούμε και αξιολογούμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού της Εταιρίας και καθορίζουμε τους εκπαιδευτικούς στόχους και τις μεθόδους επίτευξης τους.

Εκπαίδευση Διεύθυνσης Πωλήσεων

Διεξάγονται εκπαιδευτικά σεμινάρια και συναντήσεις με σκοπό την ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων στην Διευθυντική Ομάδα των Πωλήσεων, που να διακρίνεται στην κορυφή της σύγχρονης ανταγωνιστικής ασφαλιστικής αγοράς.