Κλάδοι Δραστηριότητας & Προϊόντα

Ασφαλιστικά Προϊόντα σε όλους τους Κλάδους Γενικών Ασφαλειών

Η NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ δραστηριοποιείται σε όλους τους Κλάδους Ασφάλισης κατά Ζημιών, παρέχοντας στους Πελάτες της ασφαλιστικά προϊόντα με εξαιρετικούς όρους και ασφάλιστρα μέσω ενός άρτια εκπαιδευμένου πανελλαδικού δικτύου διανομής, που της επιτρέπουν να έχει έναν από τους υψηλότερους δείκτες εισπραξιμότητας και διατηρησιμότητας στην αγορά.

Η Εταιρία διαθέτει πάνω από 100 Προϊόντα στους Κλάδους :

 1. Περιουσίας
 2. Γενικής Αστικής Ευθύνης
 3. Μεταφορών
 4. Ατυχημάτων
 5. Ασθένειας
 6. Αστικής Ευθύνης Χερσαίων Οχημάτων
 7. Νομικής Προστασίας
 8. Χερσαίων Οχημάτων
 9. Πλοίων
 10. Βοηθείας
 11. Αστικής Ευθύνης Πλοίων
 12. Λοιπών Ζημιών Αγαθών
 13. Διαφόρων Χρηματικών Απωλειών

Κλάδος Περιουσίας

Η Εταιρία διαθέτει ειδικά προγράμματα προστασίας της Περιουσίας από φωτιά, σεισμό, πλημμύρα, κλοπή, αστική ευθύνη, απώλεια κερδών κλπ., που συγκροτούν μια πλήρη σειρά προγραμμάτων στον Κλάδο Περιουσίας για οποιαδήποτε κατοικία του πελάτη κύρια ή εξοχική, ενυπόθηκη ή μη.

Επιπλέον έχουν δημιουργηθεί μια σειρά από σύγχρονα προϊόντα για την κάλυψη των Επιχειρήσεων, Εμπορικών ή Βιομηχανικών Κινδύνων, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία τους, προστατεύοντας τόσο την οικοδομή όσο και το περιεχόμενο τους από τυχαίους και απρόβλεπτους κινδύνους σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές και με πληρότητα καλύψεων.

Κλάδος Αυτοκινήτων

Η Εταιρία διαθέτει στον Κλάδο Αυτοκινήτων πακέτα ασφάλισης που παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις με λογικό και ανταγωνιστικό κόστος, τόσο για την ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος, όσο και για την ασφάλιση συμπληρωματικών κινδύνων όπως ενδεικτικά Πυρκαγιά, Κλοπή, Ίδιες Ζημιές, Θραύση Κρυστάλλων, Νομική Προστασία Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού, Καιρικά Φαινόμενα κλπ. Η σταθερή τιμολογιακή πολιτική, η συμμετοχή της Εταιρίας στον Φιλικό Διακανονισμό και ο άμεσος χρόνος αποζημίωσης, εξασφαλίζουν στον ασφαλισμένο μία άκρως συμφέρουσα επιλογή για την ασφάλιση του οχήματος του.

Κλάδος Μεταφορών

Ο Κλάδος Μεταφορών είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος σε κάθε εμπορική δραστηριότητα γιατί:

 • Μηδενίζει την οικονομική ζημιά από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκύψει κατά την μεταφορά οποιουδήποτε φορτίου
 • Η ασφαλιστική εταιρία αναλαμβάνει το τεράστιο κόστος της ζημιάς, με ένα ελάχιστο έξοδο για τον ασφαλιζόμενο

Καλύπτονται με ανταγωνιστικούς όρους οι μεταφορές χερσαίες, θαλάσσιες και αεροπορικές από και προς κάθε μέρος του κόσμου, ενώ παρέχεται επιπλέον και η κάλυψη για την Ευθύνη του Διαμεταφορέα και του Μεταφορέα.

Κλάδος Ατυχημάτων - Ασθένειας

Εύκολα, απλά και οικονομικά προγράμματα Ατομικής, Ομαδικής και Ταξιδιωτικής Ασφάλισης για όλους, έναντι οποιουδήποτε κινδύνου που ενδέχεται να προκύψει στον καθένα μας από ένα τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός.

Κλάδος Γενικής Αστικής Ευθύνης

Σύμφωνα με το άρθρο 914 του Αστικού Κώδικα, όποιος ζημιώσει τον άλλον παράνομα και υπαίτια έχει την υποχρέωση να τον αποζημιώσει. Παρεχόμενα προγράμματα της NP Ασφαλιστικής :

 • Γενική Αστική Ευθύνη
 • Εργοδοτική Ευθύνη
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη
 • Αστική Ευθύνη Ελαττωματικού Προϊόντος
 • Αστική Ευθύνη Ατυχηματικής Ρύπανσης / Μόλυνσης

Κλάδος Νομικής Προστασίας

Η Νομική Προστασία είναι ένας σύγχρονος ασφαλιστικός κλάδος, όπου ο ασφαλισμένος απαλλάσσεται από δικηγορικά έξοδα και δικαστικές δαπάνες προκειμένου να διεκδικήσει μία δίκαιη απαίτησή του ή να υπερασπίσει τον εαυτό του στα ποινικά δικαστήρια.

Κλάδος Λοιπών Ζημιών Αγαθών

Ο κλάδος Λοιπών Ζημιών Αγαθών χωρίζεται σε τρεις ενότητες:

 • Τεχνικές Ασφαλίσεις : κπκ εργολάβου - κπκ συναρμολόγησης - κπκ εργοταξίου & εξοπλισμού - μηχανικών βλαβών - απώλεια κερδών συνεπεία μηχανικών βλαβών - ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Κάλυψη Χρημάτων : Κλοπή Με Διάρρηξη – Ληστεία Χρηματοκιβωτίου - Ληστεία Ταμείου ή Ταμειακής Μηχανής - Μεταφορά Χρημάτων - Εμπιστοσύνη Υπαλλήλων
 • Θραύσης Κρυστάλλων : Καλύπτονται τα κρύσταλλα της εκάστοτε επιχείρησης, τα έξοδα τοποθετήσεώς, τα γράμματα καθώς και άλλες παραστάσεις που υπήρχαν στα ασφαλιζόμενα κρύσταλλα

Κλάδος Σκαφών

Η NP Ασφαλιστική καλύπτει την Αστική Ευθύνη των ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής, ταχυπλόων ή ιστιοπλοϊκών, φουσκωτών, πολυεστερικών ή ξύλινων, μηχανοκίνητων ή μη, ιδιωτικών ή επαγγελματικών. Υποχρέωση για ασφάλιση έχουν τα Ελληνικής ή ξένης σημαίας σκάφη, ή άλλα πλωτά μέσα που θεωρούνται ταχύπλοα, δηλαδή με ιπποδύναμη μηχανής άνω των 30 HP ή ειδικής κατασκευής εξωλέμβια μηχανή άνω των 15 HP ή σκάφη που μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα άνω των 15 κόμβων. Η κάλυψη παρέχεται για σωματικές βλάβες/ θάνατο / ή υλικές ζημιές ή θαλάσσια ρύπανση που πιθανόν προξενηθούν σε επιβαίνοντες ή τρίτους ως αποτέλεσμα θαλάσσιου ατυχήματος.

Κλάδος Βοήθειας

Η Εταιρία διαθέτει ολοκληρωμένα προγράμματα Οδικής & Ταξιδιωτικής Βοήθειας, στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος βρεθεί σε δυσχερή θέση λόγω ακινητοποίησης του οχήματος του από τροχαίο ατύχημα ή μηχανική βλάβη, παρέχοντας ενδεικτικά Ρυμούλκηση Οχήματος, τοπική προσπάθεια αποκατάστασης βλάβης, ανέλκυση του οχήματος και επαναφορά του σε δημόσιο δρόμο, μεταφορά / επαναπατρισμός των συνεπιβαινόντων στον τόπο κατοικίας, έξοδα διανυκτέρευσης κλπ.