Δίκτυο Πωλήσεων

Οι άνθρωποί μας

Το έμψυχο δυναμικό της NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ - η ψυχή πραγματικά της Εταιρίας - ανέρχεται περίπου σε 800 Συνεργάτες (στη συντριπτική τους πλειοψηφία προέρχονται από διάδοχες καταστάσεις επαγγελματιών ασφαλιστών), που διακρίνονται για

  • την άριστη επαγγελματική τους κατάρτιση
  • το υψηλό μορφωτικό τους επίπεδο
  • την αφοσίωση και την μεγάλη αγάπη τους για την Εταιρία

Κάθε χρόνο η Εταιρία δαπανά ένα σημαντικό ποσό εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ για τη συνεχή επιμόρφωση του Δικτύου Συνεργατών της, καθώς ο παράγοντας γνώση & συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση είναι βασική προτεραιότητα όλων των ανθρώπων της NP.

Η ανάπτυξη του δικτύου γίνεται σύμφωνα με την πολιτική που έχει καθοριστεί από την Εταιρία και έχει εγκριθεί από τη Διοίκησή, προκειμένου η ποιοτική και ποσοτική ανάπτυξή του να γίνεται ομοιόμορφα και με τα ίδια χαρακτηριστικά σε όλη την επικράτεια.

Η Εμπορική Πολιτική, ο Προμηθειακός Κανονισμός, τα Οικονομικά Κίνητρα, η Τιμολογιακή Πολιτική και το Οργανόγραμμα της Διεύθυνσης Πωλήσεων, είναι «εργαλεία» που από το ξεκίνημα κάθε συνεργασίας είναι γνωστά σε όλους. Έτσι, όλοι οι Συνεργάτες της NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ αισθάνονται ασφαλείς στο χώρο της δουλειάς τους, γνωρίζουν τις προοπτικές εξέλιξής τους μέσα στην Εταιρία και απολαμβάνουν ένα κλίμα ανέσεων σε μια αληθινά φιλική Εταιρία με ανθρώπινο πρόσωπο.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Ασφαλισμένων της, η NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ έχει δημιουργήσει την ακόλουθη οργάνωση στον χώρο των Πωλήσεων :

  • Πέντε (5) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πωλήσεων και Υποκαταστήματα σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Χαλκίδα, Ιωάννινα, Βόλο και Λυκόβρυση
  • Πάνω από 100 Οργανωμένα Γραφεία αποκλειστικών Συνεργατών σε όλη την Ελλάδα
  • Πάνω από 700 Πρακτορεία σε όλη την Ελληνική Επικράτεια

Η αποκέντρωση αυτή έχει ως αποτέλεσμα το άριστο Service και την άμεση επίλυση του κάθε προβλήματος που πιθανόν παρουσιαστεί, αποφεύγοντας όλες εκείνες τις συνηθισμένες γραφειοκρατικές διαδικασίες.