Όραμα και Στρατηγικοί Στόχοι

Εργαζόμενοι, πελάτες και μέτοχοι μοιράζονται ένα κοινό όραμα

Η εταιρία από την πρώτη μέρα των εργασιών της έχει σαφείς προσανατολισμούς και ξεκάθαρους στόχους που δίνουν απάντηση και νόημα στον κοινό αγώνα όλων των ανθρώπων που την υπηρετούν.

Το κοινό όραμα που μοιράζονται όλοι όσοι εργάζονται στην NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ είναι η δημιουργία μιας πραγματικά υποδειγματικής και οικονομικά υγιούς Εταιρίας κοντά στην οποία οι Πελάτες, οι Εργαζόμενοι και οι Μέτοχοι θα νοιώθουν ασφαλείς και δικαιωμένοι.

 1. Οι Πελάτες για το άψογο service, τα πλήρη προϊόντα που καλύπτουν πραγματικές ασφαλιστικές τους ανάγκες αλλά και για τη Συνέπεια στην πληρωμή την στιγμή της αποζημίωσης.
 2. Οι Εργαζόμενοι για τη μονιμότητα της θέσης τους ως εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα καθώς επίσης και για την προοπτική της εξέλιξής τους μέσα στην Εταιρία, όπου μέσα από διαφανή και αξιοκρατικά κριτήρια μπορούν να δώσουν όποια διέξοδο επιθυμούν στις οικονομικές και επαγγελματικές τους φιλοδοξίες.
 3. Οι Μέτοχοι για την εμπιστοσύνη και τη σιγουριά που νιώθουν επενδύοντας στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.

Φιλοσοφία

Συνέπεια και αμοιβαία εμπιστοσύνη

Η μεγάλη φιλοδοξία όλων όσοι εργάζονται στην NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, στηρίχτηκε στην ανάγκη να λειτουργήσει στη χώρα μας μια ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση με ευρωπαϊκή κουλτούρα και νοοτροπία, η οποία θα είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της ασφαλιστικά προγράμματα και υπηρεσίες εφάμιλλες των μεγάλων πολυεθνικών ασφαλιστικών ομίλων, με την διαφοροποίηση ότι στην NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ θα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην καθημερινή σφυρηλάτηση των σχέσεων με τους πελάτες της με κριτήριο την συνέπεια και την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Η φιλοσοφία αυτή που χαρακτηρίζει τη Διοίκηση της Εταιρίας και όλους τους εργαζόμενους σε αυτήν, περικλείεται στη φράση «Συνεπής σε ό,τι πει» που είναι και το μήνυμα που φέρει η Εταιρία σε κάθε της συμβόλαιο, σε κάθε της υπογραφή, σε κάθε της επαφή με τους Πελάτες και τους Συνεργάτες της. Μια φιλοσοφία που δεν είναι απλά λόγια αλλά καθημερινή πράξη, καθώς η NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ξέρει να κάνει συνετή διαχείριση των ασφαλίστρων που της εμπιστεύονται οι Συνεργάτες και οι Πελάτες της, γιατί πραγματικά σέβεται και εκτιμά όλους όσοι την εμπιστεύονται.

Γιατί στην NP Ασφαλιστική…

 1. Είναι Οικονομικά Ισχυρή & Φερέγγυα
 2. Είναι Φιλική και Ανθρώπινη Εταιρία
 3. Αναπτύσσεται μόνο με τα Ανθρώπινα Δίκτυα Διανομής
 4. Αγαπάει τον Άνθρωπο και τον Επαγγελματία Ασφαλιστή
 5. Επιλέγει το Δίκτυο Συνεργατών της
 6. Λειτουργεί Υποδειγματικά
 7. Παρέχει Έξυπνα Τεχνολογικά Εργαλεία Δουλειάς στο Δίκτυο της
 8. Παρέχει άψογο Service στους Συνεργάτες και τους Πελάτες της
 9. Έχει άριστα και χρήσιμα Προϊόντα
 10. Είναι Εταιρία Ασφαλιστών
 11. Δημιουργεί Προοπτικές στους Εργαζόμενους της (Πωλήσεις και Προσωπικό)
 12. Στηρίζει και Εκπαιδεύει τους Ανθρώπους της
 13. Έχει Όραμα και Στόχους
 14. Εργάζονται όλοι κάτω από τις ίδιες Αρχές
 15. Είναι Πολυμετοχική
 16. Είναι Ελληνική
 17. Παρέχει Ασφάλεια σε όλους όσοι την Εμπιστεύονται
 18. Έχει Σταθερές & Μακροχρόνιες Σχέσεις με τους Αντασφαλιστές της
 19. Λειτουργεί στα πρότυπα πολύ-εθνικών εταιριών
 20. Εφαρμόζει στην πράξη την Εταιρική Διακυβέρνηση