Διαδικασία Υποβολής και Διαχείρισης Παραπόνων - Αιτιάσεων

Η εξυπηρέτηση των πελατών - ασφαλισμένων μας καθώς και η ικανοποίηση των προσδοκιών τους είναι στρατηγικής σημασίας για την Διοίκηση και τους ανθρώπους που εργάζονται στην NP Ασφαλιστική.

Στα πλαίσια εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων και των λοιπών συναλλασσόμενων με την εταιρία μας, σας προτρέπουμε στην περίπτωση κάποιου παραπόνου / αιτίασης, να μας το επισημάνετε συμπληρώνοντας & υποβάλλοντας την κάτωθι φόρμα.

Η εταιρία αφού το εξετάσει θα σας απαντήσει εντός πενήντα (50) ημερών από την παραλαβή του, στα στοιχεία που μας έχετε υποδείξει. Σε περίπτωση υπέρβασης του προβλεπόμενου χρόνου, η εταιρία θα σας εξηγήσει γραπτώς τον λόγο καθυστέρησης αναφέροντας κατά προσέγγιση τον νέο χρόνο ολοκλήρωσης της επεξεργασίας του παραπόνου / αιτίασης. Στην περίπτωση που η απάντησή μας δεν σας ικανοποιεί, έχετε το δικαίωμα να κοινοποιήσετε το παράπονό / αιτίασή σας στις παρακάτω αρμόδιες Αρχές.

Επισημαίνεται, ότι η ενεργοποίηση του μηχανισμού διαχείρισης του παραπόνου / αιτίασής σας, δεν διακόπτει την παραγραφή της εννόμου αξιώσεώς σας.

Αρμόδιες Αρχές

 • Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία καταναλωτή Πλατεία Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Τηλ. 1520, fax. 210 3843549,email 1520@efpolis.gr
 • Συνήγορος του καταναλωτή Λ. Αλεξάνδρας 144, 11471 Αθήνα Τηλ. 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458, Fax.: 210 6460414 email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr
 • Τράπεζα της Ελλάδος Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης τηλ. 210 3205529 email: dep.insurancesupervision@bankofgreece.gr
  insurancecomplaints@bankofgreece.gr

Εναλλακτικοί τρόποι υποβολής παραπόνων / αιτιάσεων

 • Ταχυδρομικώς στην Διεύθυνση
  Λεωφ. Κηφισίας 81-83
  T.K. 151 24
  Μαρούσι
  Yπόψιν Υπευθύνου Διαχείρισης Αιτιάσεων
 • Ηλεκτρονικά στο complaints@np-asfalistiki.gr

Φόρμα Επικοινωνίας