Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η NP ασφαλιστική, στην οποία ανήκει ο παρών ιστότοπος, σέβεται την ιδιωτικότητά σας και δεσμεύεται να τηρεί τις πληροφορίες που παρέχετε, εμπιστευτικές και ασφαλείς, εξασφαλίζοντας έτσι το ιδιωτικό σας απόρρητο.

Ανεξαρτήτως του εάν είστε καταναλωτής, πελάτης, μέτοχος ή εάν αναζητάτε θέση εργασίας, προστατεύεστε από τους ισχύοντες νόμους περί απορρήτου και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και έχετε το δικαίωμα να αποφασίσετε εάν και πώς θα χρησιμοποιηθούν οι προσωπικές σας πληροφορίες.

Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων, που θα καταχωρήσετε για τους παραπάνω λόγους, διενεργείται από την NP ασφαλιστική, με αξιόπιστο και διαφανή τρόπο, στην προσπάθειά μας να διατηρήσουμε άριστο επίπεδο ασφαλείας ανά πάσα στιγμή.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ για να λάβετε γνώση της πολιτικής απορρήτου ιστοσελίδας (website) και διαχείρισης cookies, που η NP ασφαλιστική έχει αναπτύξει για την ενημέρωσή σας, σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει από εσάς μέσω του παρόντος ιστότοπου, τον τρόπο επεξεργασίας (συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση) και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και σχετικά με τα δικαιώματα που έχετε έναντι αυτής της επεξεργασίας.

Μπορείτε να δείτε εδώ την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων