Οικονομικά Στοιχεία

Όταν μιλούν οι αριθμοί

Η NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, στηριζόμενη αποκλειστικά και μόνο στις αρχές της ειλικρίνειας και της συνέπειας αλλά και στη σκληρή δουλειά και την άριστη διαχείριση των ασφαλίστρων που της εμπιστεύονται οι Πελάτες της, έχει να παρουσιάσει στα δεκαπέντε χρόνια λειτουργίας της, οικονομικά αποτελέσματα και ρυθμούς ανάπτυξης έξω από τους συνήθεις ρυθμούς και σαφώς πολύ υψηλότερα από τις αρχικές προσδοκίες των Μετόχων και των Εργαζομένων της, όπως αυτά παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες.

Στόχος της Εταιρίας είναι η διαρκής ενίσχυση των θεμελιωδών της μεγεθών και η ασφάλεια όλων όσοι την εμπιστεύονται, μέσα από την απόλυτη Οικονομική Υγεία και την πολύ υψηλή Φερεγγυότητα σύμφωνα με τους Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας MCR και SCR που ορίζουν τα Solvency II.

Επιλέξτε την οικονομική χρήση για την οποία θέλετε να δείτε τα οικονομικά στοιχεία.


Προσκλήσεις Συνελεύσεων Μετόχων

Επιλέξτε το έτος για το οποίο θέλετε να δείτε τις Προσκλήσεις Συνελεύσεων Μετόχων.