Γ. Ζάχος: Με άνοδο 4% στα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και SCR άνω του 150% η NP