Πακέτα Ασφάλισης Προσωπικού Ατυχήματος

Ατομικά

Έξυπνα και ευέλικτα προγράμματα για κάθε σας ασφαλιστική ανάγκη

Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι καλύψεις ανά πακέτο ασφάλισης

Είναι υπέροχο να ξέρετε ότι υπάρχει τρόπος να αισθάνεστε σιγουριά για το αύριο - για εσάς και την οικογένειά σας. Σήμερα η NP ασφαλιστική σας προσφέρει τα πιο σύγχρονα και ολοκληρωμένα προγράμματα Ασφάλισης για Προσωπικό Ατύχημα. Με συνέπεια και ευελιξία, προσαρμόζεται στις δικές σας πραγματικές ανάγκες για να μπορείτε να απολαμβάνετε τη ζωή και την καθημερινότητά σας χωρίς φόβους και ανασφάλειες.

Γιατί να επιλέξετε την NP ασφαλιστική και για ασφάλιση προσώπου

Γιατί έτσι
 • προστατεύετε την οικογένειά σας
 • προστατεύετε το εισόδημά σας,
 • διατηρείτε την οικονομική σας θέση σε περίπτωση ατυχήματος,
Γιατί παρέχει
 • Προϊόντα σχεδιασμένα με γνώμονα τον Άνθρωπο και έχει τη δυνατότητα να τα προσαρμόσει κάθε φορά στις ιδιαίτερες ανάγκες του εκάστοτε πελάτη
 • Ταχύτητα αποζημιώσεων
 • Σύγχρονη αντίληψη
 • Φιλική εξυπηρέτηση
 • Συνέπεια και σεβασμό στον πελάτη
 • Φερεγγυότητα

Τα προϊόντα της NP ασφαλιστικής είναι:
 • Απλά και κατανοητά
 • Αξιόπιστα & Ευέλικτα
 • Σύγχρονα και επίκαιρα.
Επιπλέον, με την NP ασφαλιστική, έχετε το πλεονέκτημα ενός ιδιαιτέρα προσιτού ασφαλίστρου, καθώς και ενός ασφαλίστρου προσαρμοσμένου πάντα στις δικές σας δυνατότητες και επιθυμίες.

Επιλέξτε το πρόγραμμα ασφάλισης που σας ταιριάζει, από τον πίνακα που ακολουθεί:

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής EXPRESS PA είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει το Προσωπικό Ατύχημα με στόχο να διατηρήσει αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης στην οικογένεια και στον ίδιο τον ασφαλιζόμενο σε απρόβλεπτα δύσκολες στιγμές.

Καλύψεις

Βασικοί Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι από Ατύχημα Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Ε5
Θάνατος 20.000 30.000 40.000 50.000 80.000
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα 20.000 30.000 40.000 50.000 80.000
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα ποσοστό % επί του κεφαλαίου ανάλογα με το βαθμό ανικανότητας 20.000 30.000 40.000 50.000 80.000
Απώλεια Εισοδήματος, Μηνιαίως. Η παροχή καταβάλλεται από την 8η ημέρα του ατυχήματος και μέχρι 12 μήνες 450 600 750 900 1.350
ΙΦΕ (εντός & εκτός νοσοκομείου) 300 400 500 600 1.000
Νοσοκομειακή Περίθαλψη με απαλλαγή 10% στη ζημιά 2.000 4.000 6.000 8.000 15.000

Νοσοκομειακό Επίδομα από Ατύχημα ή Ασθένεια, Ημερησίως.

Η παροχή καταβάλλεται από την 1η ημέρα νοσηλείας για κάθε Ατύχημα μέχρι 12 μήνες και για κάθε Ασθένεια για άτομα ηλικίας 18-55 ετών μέχρι 90 ημέρες

10 20 30 40 50
Επίδομα Ανάρρωσης στο σπίτι μετά από ατύχημα ή ασθένεια, Ημερησίως.
Η παροχή καταβάλλεται για ημέρες ίσες με εκείνες της προηγηθείσας παραμονής στο νοσοκομείο, με μέγιστο διάστημα αποζημίωσης 90 ημέρες
5 10 15 20 25

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει το Προσωπικό Ατύχημα των αλλοδαπών που εισέρχονται ή διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για έναν από τους λόγους του Ν.4251/2014 και αιτούνται την χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας διαμονής τους.
Με την υπ΄ αριθμό οικ. 53281/2014 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – Υγείας – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 2962/04.11.2014, καθορίσθηκε το σύνολο των κινδύνων και των καλυπτόμενων παροχών για την κάλυψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας των πολιτών τρίτων χωρών που αιτούνται χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής και ασφαλίζονται σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς.
Ειδικότερα, οι καλύψεις επί των ασφαλιστηρίων συμβολαίων προκειμένου να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 6 περ. (ε) του Ν. 4251/2014, αφορούν σε:

Καλύψεις

Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι Ορια Ευθύνης
Θάνατος από ατύχημα 1.000
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα 80% κάλυψη 15.000
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα 80% κάλυψη ποσοστό % επί του κεφαλαίου ανάλογα με το βαθμό ανικανότητας 15.000
ΙΦΕ από Ατύχημα ή Ασθένεια σε Δημόσιο Νοσοκομείο, 80% κάλυψη ανά γεγονός και ετησίως 1.500
Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη σε Δημόσιο Νοσοκομείο 80% κάλυψη ανά γεγονός και ετησίως 10.000

Προϋποθέσεις

 • Πρόταση Ασφάλισης.
 • Καθαρό Ιστορικό Ζημιών.
 • Ηλικία μέχρι 70 ετών.
 • Η κάλυψη της Ευρείας Νοσοκομειακής Περίθαλψης αποκτά ισχύ 45 ημέρες μετά την έναρξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και αφορά τρίκλινο δωμάτιο.

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΑΓΡΟΤΗΣ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει τον ασφαλιζόμενο αγρότη προσωπικά, και του προσφέρει την εξασφάλιση σε περίπτωση προσωπικού ατυχήματος, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος.

Καλύψεις

Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι από Ατύχημα Ορια Ευθύνης
Θάνατος από ατύχημα 50.000
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα 50.000
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (%) από Ατύχημα 50.000
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από Ατύχημα. κατά περίπτωση ατυχήματος, εντός & εκτός νοσοκομείου. Καλύπτονται τα έξοδα λόγω :
 • Δηλητηρίασης από εισπνοή γεωργικών φαρμάκων-φυτοφαρμάκων
 • Δαγκώματος ερπετού ή κεντρίσματος εντόμων
600
Νοσοκομειακό Επίδομα από Ατύχημα, ημερησίως 50

Ποια πρόσωπα ασφαλίζονται (στον πρώην ΟΓΑ) με το πρόγραμμα:

 • Αγρότες
 • Ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές αγροκτημάτων
 • Εκμεταλλευτές γεωργικών μηχανημάτων
 • Κτηνοτρόφοι – Πτηνοτρόφοι - Μελισσοκόμοι
 • Εκμεταλλευτές φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος από 20,1kw μέχρι 100 kw
 • Εργάτες γης αμειβόμενοι με εργόσημο
 • Αλιείς, που δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου φορέα, και απασχολούνται στην παράκτια και μέση αλιεία
 • Μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών
 • Ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων (με το ειδικό σήμα του ΕΟΤ, μέχρι και πέντε (5) δωματίων, σε όλη την Ελλάδα. Από έξι (6) μέχρι και δέκα (10) δωμάτια, μόνο εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων
 • Οι επαγγελματίες βιοτέχνες και έμποροι που απαλλάσσονται από την υποχρεωτική ΟΑΕΕ
 • Οι απασχολούμενοι με αμοιβή σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή και το μέγεθος αυτών
 • Οι Έλληνες μοναχοί και μοναχές, που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες

Προϋποθέσεις

 • Η κάλυψη ισχύει όλο το 24ωρο μόνον εντός Ελλάδος.
 • Καλύπτονται άτομα ηλικίας από 18 ετών έως 70 ετών. Μεγαλύτερη ηλικία ένταξης στο πρόγραμμα το 60ο έτος
 • Η ασφάλιση λήγει στο 70ο έτος της ηλικίας του ασφαλιζόμενου για τις παροχές ΘΑ/ΜΟΑ/ΜΜΑ και στο 65ο έτος για τις λοιπές καλύψεις
 • Το Νοσοκομειακό Επίδομα καταβάλλεται από την 1η ημέρα νοσηλείας με ανώτατο όριο τις 90 ημέρες.
 • Καλύπτονται έξοδα λόγω :
  • Δηλητηρίασης από εισπνοή γεωργικών φαρμάκων-φυτοφαρμάκων
  • Δαγκώματος ερπετού ή κεντρίσματος εντόμων

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ACCIDENT CARE είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, το οποίο προσφέρει στον ασφαλισμένο και την οικογένεια του, την απόλυτη σιγουριά και εξασφάλιση μέσα από τις ουσιαστικές καλύψεις του.

Καλύψεις

Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι Ορια Ευθύνης
Θάνατος από ατύχημα 50.000
Επίδομα Νοσηλείας από Ατύχημα ή Ασθένεια, ημερησίως. Η παροχή καταβάλλεται από την 1η ημέρα νοσηλείας και μέχρι 90 ημέρες για κάθε ατύχημα ή ασθένεια 80
Επίδομα Ανάρρωσης λόγω Χειρουργικής Επέμβασης από Ατύχημα ή Ασθένεια, ημερησίως Η παροχή καταβάλλεται μέχρι 45 ημέρες για κάθε χειρουργική επέμβαση από ατύχημα ή ασθένεια. 40
Χειρουργικό Επίδομα από Ατύχημα ή Ασθένεια βάσει πίνακα κατάταξης 3.000
Επίδομα Τοκετού. Καταβάλλεται εφάπαξ επίδομα για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τομή, 24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου 1.000
Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών. Καταβάλλεται σε περίπτωση επέλευσης μίας από τις ακόλουθες παθήσεις :
 • Καρκίνος
 • Καρδιακή Προσβολή
 • Εγκεφαλικό
 • Στεφανιαία Νόσος που απαιτεί χειρ. Επέμβαση
 • Νεφρική ανεπάρκεια
 • Μεταμόσχευση οργάνων
 • Τύφλωση
 • Παράλυση
15.000

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει το Προσωπικό Ατύχημα με στόχο να διατηρήσει αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης στην οικογένεια και στον ίδιο τον ασφαλιζόμενο σε απρόβλεπτα δύσκολες στιγμές.

Καλύψεις

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι από Ατύχημα A B Γ Δ
Θάνατος 20.000 30.000 40.000 50.000
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα 20.000 30.000 40.000 50.000
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα ποσοστό % επί του κεφαλαίου ανάλογα με το βαθμό ανικανότητας 20.000 30.000 40.000 50.000
ΙΦΕ 200 300 400 500
Απώλεια Εισοδήματος, Ημερησίως. Η παροχή καταβάλλεται από την 8η ημέρα του ατυχήματος και μέχρι 12 μήνες 8 9 10 12
Νοσοκομειακό Επίδομα, Ημερησίως.Η παροχή καταβάλλεται από την 1η ημέρα του ατυχήματος και μέχρι 12 μήνες 8 9 10 12

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ERASMUS ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει το Προσωπικό Ατύχημα και την Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων ενός φοιτητή στο πλαίσιο των συνηθισμένων δραστηριοτήτων του στην εργασία του κατά την διάρκεια της παραμονής του για πρακτική άσκηση σε χώρα επιλέξιμη στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS και με ανώτατη χρονική διάρκεια τους 6 μήνες.

Καλύψεις

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι από Ατύχημα A B Γ
1. Προσωπικό Ατύχημα (Βασική κάλυψη)
1.1. Θάνατος 10.000 20.000 30.000
1.2. Μόνιμη Ολική Ανικανότητα 10.000 20.000 30.000
1.3. Μόνιμη Μερική Ανικανότητα 10.000 20.000 30.000
1.4. Νοσοκομειακή περίθαλψη 90% κάλυψη 1.000 1.500 1.500
Ανώτατο ποσό για χρήση δωματίου και τροφής ημερησίως 50 70 70
2. Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων (Βασική κάλυψη)
Αστική Ευθύνη Έναντι Τρίτων
2.1. Ευθύνη από την οδήγηση ποδηλάτου
2.2. Ευθύνη κατά την κίνηση τους ως πεζοί ή ως επιβάτες δημόσιου μέσου μεταφοράς.
2.3.Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και των γειτνιαζόντων περιουσιακών στοιχείων), από την λειτουργία της κύριας κατοικίας.
10.000 20.000 30.000
Απαλλαγή ανά ζημιογόνο γεγονός 200 200 200
3. Διάφορες Πρόσθετες Καλύψεις
3.1. Δαπάνες Επαναπατρισμού Σορού 1.000 1.500 2.000
3.2. Δαπάνες Καθυστέρησης Πτήσης 500 500 500
3.3. Δαπάνες μετά από Απώλεια ή Κλοπή Διαβατηρίου 500 500 600
3.4. Δαπάνες Καθυστέρησης Αφιξης Αποσκευών 250 300 350
4. ΙΦΕ
4.1. ΙΦΕ από Ατύχημα 800 1.000 1.500
4.2. ΙΦΕ από Ασθένεια 400 500 700

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής NP PA είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει :

Καλύψεις

Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι Ορια Ευθύνης
Θάνατος από ατύχημα 20.000
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα 80% κάλυψη 20.000
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα 80% κάλυψη ποσοστό % επί του κεφαλαίου ανάλογα με το βαθμό ανικανότητας 20.000
ΙΦΕ από Ατύχημα ή Ασθένεια σε Δημόσιο Νοσοκομείο, 80% κάλυψη ανά γεγονός και ετησίως 1.500
Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη σε Δημόσιο Νοσοκομείο 80% κάλυψη ανά γεγονός και ετησίως 10.000

Επεξήγηση συμβόλων - χρωμάτων

Σύμβολο Επεξήγηση
    Η ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
    Η ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
    ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ - ΟΡΟΙ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Φόρμα Επικοινωνίας

Εαν ενδιαφέρεστε για κάποιο από τα παραπάνω προϊόντα αφήστε μας τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.