Τεχνικές Ασφαλίσεις

Έξυπνα και ευέλικτα προγράμματα για κάθε σας ασφαλιστική ανάγκη

Ο κλάδος Τεχνικών Ασφαλίσεων της NP Ασφαλιστική δραστηριοποιείται δυναμικά τόσο στον τομέα των κατασκευών (Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα) όσο και στον τομέα της τεχνολογίας (Υπολογιστές, Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Μηχανολογικός Εξοπλισμός, Μηχανήματα Έργου)

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

 • 1854 δημιουργείται ο MANCHESTER STEAM USER’S ASSOCIATION MEMBERS, που δραστηριοποιήθηκε στην παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης των ατμολέβητων για τα μέλη του
 • 1858 ιδρύεται η πρώτη Τεχνική Ασφαλιστική εταιρία η STEAM BOILER ASSURANCE COMPANY, η οποία ξεκίνησε με την ασφάλιση ατμολέβητων και σταδιακά άρχισαν να ασφαλίζουν διάφορα δοχεία υπό πίεση
 • 1872 γίνεται το πρώτο ασφαλιστήριο Μηχανικών Βλαβών
 • 1901 εμφανίζεται το πρώτο συμβόλαιο απώλειας κερδών συνεπεία Μηχανικής Βλάβης
 • 1902 εμφανίζεται το πρώτο συμβόλαιο Συναρμολόγησης, που ήταν σε κατονομαζόμενους κινδύνους και δεν κάλυπταν τη Φωτιά
 • 1929 γίνεται το πρώτο συμβόλαιο Εργολάβου CAR. Λέγεται ότι εκδόθηκε για την κατασκευή της γέφυρας Lambeth πάνω από τον Τάμεση στο Λονδίνο
 • Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου πολέμου κατά την ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη, τα συμβόλαια Τεχνικών Ασφαλίσεων εξελίχθηκαν και ήρθαν στην σημερινή τους μορφή

ΤΥΠΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

Κάτω από τον διακριτικό τίτλο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ τα συμβόλαια διαχωρίζονται σε Περιουσίας και Προστασίας Εισοδήματος και Μη Ανανεώσιμα και Ανανεώσιμα.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
 • CAR (CONTRACTOR’S ALL RISK) ΚΠΚ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
 • EAR (ERECTION ALL RISKS) ΚΠΚ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
 • CPE (CONTRACTORS' PLANT & EQUIPMENT) ΚΠΚ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
 • MB (MACHINERY BREAKDOWN) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
 • ΕΕΙ (ELECTRONIC EQUIPMENT INSURANCE) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
 • ALOP (ADVANCE LOSS OF PROFITS) ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (πάντα μαζί και σε συνδυασμό με CAR ή EAR)
 • MLOP (LOSS OF PROFITS following MB) ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
 • DOS (DETERIORATION OF STOCK) ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

Γιατί NP Ασφαλιστική και για τεχνική ασφάλιση;

Γιατί σας προσφέρει:

 • Κατά παντός κινδύνου κάλυψη, που σημαίνει ότι δεν εξαιρείται καλύπτεται
 • Aπλούς και κατανοητούς όρους
 • Συγκεντρώνει όλες τις καλύψεις σε ένα ασφαλιστήριο


Τι αφορά;

Τα CAR ασφαλιστήρια καλύπτουν όλους τους τύπους έργων πολιτικού μηχανικού:

 • Κτίρια Κατοικιών
 • Λοιπά Κτίρια (Ξενοδοχεία, Γραφεία, Εργοστάσια, Νοσοκομεία κλπ)
 • Ανακαινίσεις Κτιρίων / Καταστημάτων / Γραφείων
 • Έργα Οδοποιίας
 • Κατασκευή Γεφυρών / Τούνελ
 • Έργα Ύδρευσης / Αποχέτευσης
 • Λιμενικά Έργα
 • Έργα Τηλεπικοινωνιών κλπ

Τι καλύπτει;

Το συμβόλαιο χωρίζεται σε 2 μέρη:

α. Τμήμα Ι – Υλικές Ζημιές

Το συμβόλαιο καλύπτει οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που είναι ξαφνική, απρόοπτη και ατυχηματικής φύσεως και φυσικά δεν εξαιρείται από το συμβόλαιο.

Οι βασικοί κίνδυνοι που καλύπτονται στο Τμήμα Ι είναι:

 • Φωτιά, Κεραυνός, Έκρηξη
 • Πτώση Αεροσκάφους
 • Πλημμύρα, Καταιγίδα, Χιόνι, Βροχή, Θύελλα, Χαλάζι, Παγετό
 • Σεισμός, Καθίζηση, Κατολίσθηση
 • Ανθρώπινα Λάθη
 • Κακόβουλη Ενέργεια Τρίτων, Κλοπή με Διάρρηξη
β. Τμήμα ΙΙ – Αστική Ευθύνη Έναντι Τρίτων

Το συμβόλαιο, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, κατά την κατασκευή του έργου για

 • σωματική βλάβη ή θάνατο
 • υλική ζημιά

που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους και που επέρχονται σε άμεση σχέση με την ανέγερση ή κατασκευή των ασφαλισμένων αντικειμένων του Τμήματος Ι και λαμβάνουν χώρα στον τόπο εργασιών ή τον αμέσως γειτνιάζοντα, κατά την διάρκεια μόνον της κατασκευής/ανεγέρσεως.

Ποια η ασφαλιζόμενη αξία

Η ασφαλιζόμενη αξία, θα πρέπει να είναι ίση με την αξία κατασκευής του έργου κατά την ολοκλήρωση.

Ποια τα βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση ενός έργου;

Τα βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση ενός έργου είναι:

 • Το είδος του έργου
 • Η διάρκεια της κάλυψης
 • Ο προϋπολογισμός προσφοράς με την ανάλυση του
 • Η τεχνική περιγραφή

Τι αφορά;

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο ασφαλιστήριο για την συναρμολόγηση ή/και αποσυναρμολόγηση:

 • Μεμονωμένων Μηχανών
 • Ολόκληρων Γραμμών Παραγωγής Εργοστασίων
 • Μεταλλικών Κτιρίων
 • Γεννητριών
 • Σιλό
 • Σωληνώσεων
 • Εγκατάσταση Κλιματισμού, Ανελκυστήρων κλπ

Τι καλύπτει;

Το συμβόλαιο χωρίζεται σε 2 μέρη:

α. Τμήμα Ι – Υλικές Ζημιές

Οποιαδήποτε απρόοπτη και ξαφνική υλική ζημία ή απώλεια, που μπορεί να οφείλεται ενδεικτικά σε αιτίες όπως:

 • Φωτιά, Κεραυνός, Έκρηξη
 • Πτώση Αεροσκάφους
 • Πλημμύρα, Καταιγίδα, Χιόνι, Βροχή, Θύελλα, Χαλάζι, Παγετός
 • Σεισμός, Καθίζηση, Κατολίσθηση
 • Ανθρώπινα Λάθη
 • Κακόβουλη Ενέργεια Τρίτων, Κλοπή με Διάρρηξη
 • Δοκιμαστική Λειτουργία
β. Τμήμα ΙΙ – Αστική Ευθύνη Έναντι Τρίτων

Το συμβόλαιο, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, κατά την κατασκευή του έργου για

 • σωματική βλάβη ή θάνατο
 • υλική ζημιά

που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους και που επέρχονται σε άμεση σχέση με την ανέγερση ή κατασκευή των ασφαλισμένων αντικειμένων του Τμήματος Ι και λαμβάνουν χώρα στον τόπο εργασιών ή τον αμέσως γειτνιάζοντα, κατά την διάρκεια μόνον της κατασκευής/ανεγέρσεως.

Ποια η ασφαλιζόμενη αξία

Η ασφαλιζόμενη αξία, θα πρέπει να είναι ίση με την αξία κατασκευής του έργου κατά την ολοκλήρωση.

Ποια τα βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση ενός έργου;

Τα βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση ενός έργου είναι:

 • Το είδος του έργου
 • Η διάρκεια της κάλυψης
 • Ο προϋπολογισμός προσφοράς με την ανάλυση του
 • Η τεχνική περιγραφή

Τι αφορά;

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο ασφαλιστήριο για την κάλυψη καθαρά και μόνο ηλεκτρονικού εξοπλισμού από εξωγενείς παράγοντες:

α) Ηλεκτρονικά Μηχανήματα Επεξεργασίας Δεδομένων όπως:
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές με κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο, οθόνη και περιφερειακές συσκευές (εκτυπωτές, modem, DVD, σκληρούς δίσκους), Μηχανογραφικός Εξοπλισμός (EDP).
 • Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Γραφείου (με την προϋπόθεση ότι καλύπτεται ο παραπάνω εξοπλισμός) όπως: Φαξ, Αριθμομηχανές, Τηλεφωνικά Κέντρα και Συσκευές, Φωτοτυπικά, Αυτόνομες Κλιματιστικές Μονάδες κλπ.
β) Ηλεκτρονικό Ιατρικό Εξοπλισμό όπως:
 • Οδοντιατρικό, Οφθαλμολογικό, Φυσιοθεραπείας
 • Διαγνωστικό: Εργαστηριακά, Βιοχημικά, Μικροσκόπια, Ανοσολογικά, Ορμονολογικά
 • Απεικονιστικό: Ακτινολογικά - Υπέρηχοι
 • Τομογράφοι: Αξονικοί - Μαγνητικοί
 • Χειρουργικό: Ενδοσκόπια, Αναισθησιολογικά, Αναπνευστήρες, Λέιζερ, Απινιδωτές
 • Πυρηνικής Ιατρικής: Scanning Ήπατος, Οστών και Μυοκαρδίου
γ) Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισμό όπως:
 • Εξοπλισμός Εκπομπής Και Λήψης: Ραντάρ, Ασύρματοι, Δορυφορικά Συστήματα Εδάφους, Εξωτερικές Κεραίες
 • Συστήματα Επικοινωνίας Αεροδρομίων Και Δορυφορικής Μετάδοσης Σε Σταθμούς Εδάφους
 • Εκπομπής Ήχου Και Εικόνας: Εξοπλισμός Τηλεοπτικών Σταθμών, Ραδιοφωνικών Σταθμών, ΤV-κάμερες, Βαν Εξωτερικών Μεταδόσεων (υπό προϋποθέσεις), Μηχανήματα Εγγραφής και Αναπαραγωγής κλπ
 • Εξοπλισμός Πλοίων, Σκαφών και Αεροσκαφών, Εξοπλισμός Επί Ξηράς (Επικοινωνία Με Πλοία)
δ) Διάφορα Άλλα Μηχανήματα όπως:
 • Εξοπλισμός Φωτισμού, Πλοήγησης, Σηματοδότησης
 • Όργανα Έρευνας και Ελέγχου Υλικών
 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός Μετρήσεων & Δοκιμασίας Υλικών
 • Όργανα Καταγραφής Δονήσεων & Γεωφυσικών Ερευνών Σταθερά/Φορητά
 • Συναγερμός Διάρρηξης, Φωτιάς, Καπνού
 • Εργαστήρια Επεξεργασίας Φωτογραφικού Φιλμ
 • Εξοπλισμός Εκτυπωτικών Επιχειρήσεων, Διαφημιστικός

Τι καλύπτει;

Οποιαδήποτε απρόβλεπτη και ξαφνική φυσική απώλεια ή ζημιά, που μπορεί να οφείλεται ενδεικτικά σε αιτίες όπως:

 • Φωτιά, ζημιές κατά την Διάρκεια της Πυρόσβεσης, Κεραυνό, Έκρηξη, Πτώση Αεροσκάφους, Καπνός, Αιθάλη, Απανθράκωση
 • Διαβρωτικά Αέρια, Ηλεκτρικά Αίτια (Βραχυκύκλωμα, Αυξομείωση της τάσης του ρεύματος με την προϋπόθεση ύπαρξης UPS)
 • Κλοπή με Διάρρηξη
 • Κακόβουλη ενέργεια τρίτων
 • Λανθασμένο χειρισμό [Αμέλεια, Απροσεξία, Αδεξιότητα]
 • Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετό
 • Καθίζηση, Κατολίσθηση
 • Πτώση Μηχανήματος, Θραύση

Ποιο είναι το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο;

Βασική προϋπόθεση της ασφάλισης αυτής είναι το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο να είναι ίσο με την αξία που απαιτείται για την αντικατάσταση των ασφαλιζομένων αντικειμένων. Η αξία αντικατάστασης είναι η αξία καινουργούς αντικειμένου (του ίδιου είδους, ικανότητας, μεγέθους και ποιότητας, χωρίς να λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε έκπτωση) πλέον τελωνειακών δασμών και εξόδων μεταφοράς και εγκατάστασης.

Διαφορές Συμβολαίου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού / Περιουσίας (Πυρός)

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Φωτιά & Ζημιές από πυρόσβεση
Κεραυνός Μόνο άμεση πτώση
Βραδεία Καύση, Αιθάλη, Απανθράκωση
Ηλεκτρικά Αίτια (Βραχυκύκλωμα, Αυξομείωση Της Τάσης Του Ρεύματος)
Κλοπή με Διάρρηξη
Κακόβουλη Ενέργεια Τρίτων
Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετό
Λανθασμένο Χειρισμό [Αμέλεια, Απροσεξία, Αδεξιότητα]
Πτώση Μηχανήματος, Θραύση

Επεξήγηση συμβόλων - χρωμάτων

Σύμβολο Επεξήγηση
    Η ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
    Η ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
    Η ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
    ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ - ΟΡΟΙ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τι αφορά;

Το συμβόλαιο παρέχει κάλυψη επί συγκεκριμένων κινδύνων, για φυσική απώλεια ή ζημία στο ασφαλιζόμενο περιουσιακό στοιχείο, με την προϋπόθεση ότι τέτοια απώλεια ή ζημία είναι ξαφνική, απρόοπτη και ατυχηματικής φύσεως και φυσικά δεν εξαιρείται από το συμβόλαιο.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο ασφαλιστήριο για την κάλυψη ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, φωτοβολταϊκών συστημάτων, μηχανημάτων εργοστασίου όπως τυπογραφείων, κλωστοϋφαντουργίας, χαρτοβιομηχανίας κλπ.

Τι καλύπτει;

Οποιαδήποτε απρόβλεπτη και ξαφνική φυσική απώλεια ή ζημιά, που μπορεί να οφείλεται ενδεικτικά σε αιτίες όπως:

 • Λανθασμένος Χειρισμός [Αμέλεια, Απροσεξία, Αδεξιότητα]
 • Λανθασμένο Σχεδιασμό, Λάθη στο Μηχανουργείο ή στη Συναρμολόγηση, Ελαττωματική Χύτευση
 • Κακόβουλη Ενέργεια Τρίτων
 • Φυσική Έκρηξη
 • Έλλειψη Νερού στους Λέβητες
 • Βραχυκύκλωμα
 • Θύελλα, Πάγο
 • Απόσχιση Λόγω Φυγόκεντρου Δύναμης

Ποιο είναι το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο;

Βασική προϋπόθεση της ασφάλισης αυτής είναι το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο να είναι ίσο με την αξία που απαιτείται για την αντικατάσταση των ασφαλιζομένων αντικειμένων.

Η αξία αντικατάστασης είναι η αξία καινουργούς αντικειμένου (του ίδιου είδους, ικανότητας, μεγέθους και ποιότητας, χωρίς να λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε έκπτωση) πλέον τελωνειακών δασμών και εξόδων μεταφοράς και εγκατάστασης.

Τι αφορά;

Στα έργα κατασκευής ή συναρμολόγησης συχνά χρησιμοποιούνται βαριά τύπου μηχανήματα ή ειδικά μηχανήματα όπως ΤΒΜ (μετροπόντικες), γερανοί, αντλίες, αεροσυμπιεστές, εκσκαφείς, σιλό, μηχανές παραγωγής, τυπογραφικές μηχανές κλπ.

Ως επέκταση στο CAR και στο EAR η κάλυψη περιορίζεται μόνο για την συγκεκριμένη διεύθυνση κινδύνου του έργου και μόνο για την διάρκεια του έργου.

Όμως τέτοιου είδους μηχανήματα και εξοπλισμός μπορούν να ασφαλιστούν με ετησίως ανανεούμενη κάλυψη κάτι το οποίο είναι προτιμότερο.

Τι καλύπτει;

Οποιαδήποτε απρόβλεπτη και ξαφνική φυσική απώλεια ή ζημιά, που μπορεί να οφείλεται ενδεικτικά σε αιτίες όπως:

 • Λανθασμένος Χειρισμός [Αμέλεια, Απροσεξία, Αδεξιότητα]
 • Κλοπή Με Διάρρηξη
 • Κακόβουλη Ενέργεια Τρίτων
 • Φυσική Έκρηξη (Όχι Από Εσωτερικά Αίτια, όπως Μηχανές Εσωτερικής Καύσης)
 • Φωτιά, Κεραυνός, Πτώση Αεροσκάφους
 • Πλημμύρα, Καταιγίδα, Χιόνι, Βροχή, Θύελλα, Χαλάζι, Παγετό
 • Σεισμός, Καθίζηση, Κατολίσθηση

Ποιο είναι το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο;

Βασική προϋπόθεση της ασφάλισης αυτής είναι το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο πρέπει να μην είναι μικρότερο από την αξία που απαιτείται για την αντικατάσταση των ασφαλιζομένων αντικειμένων.

Η αξία αντικατάστασης είναι η αξία καινουργούς αντικειμένου (του ίδιου είδους, ικανότητας, μεγέθους και ποιότητας, χωρίς να λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε έκπτωση) πλέον τελωνειακών δασμών και εξόδων μεταφοράς και εγκατάστασης.


Φόρμα Επικοινωνίας

Εαν ενδιαφέρεστε για κάποιο από τα παραπάνω προϊόντα αφήστε μας τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.