Ασφάλιση πυρός επιχείρησης

Έξυπνα και ευέλικτα προγράμματα για κάθε σας ασφαλιστική ανάγκη

Ασφάλιση Περιουσίας Επιχειρήσεων

Η NP ασφαλιστική έχει δημιουργήσει μια σειρά από σύγχρονα προϊόντα για την κάλυψη των επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία τους, προστατεύοντας τόσο την οικοδομή όσο και το περιεχόμενο τους από τυχαίους και απρόβλεπτους κινδύνους σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές και με πληρότητα καλύψεων .

Γιατί να ασφαλίσετε την επιχείρησή σας;

Γιατί πρόκειται για
  • Ένα περιουσιακό στοιχείο με οικονομική αξία
  • Μία περιουσία με συναισθηματική αξία
  • Μια ασφάλιση με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος σε σχέση με την οικονομική αξία της επιχείρησης
  • Ασφάλιση που είναι υποχρεωτική σε περίπτωση δανειοδότησης

Γιατί επιλέγετε πάντα την NP ασφαλιστική

Γιατί σας παρέχει
  • Γρήγορη εκτίμηση ζημιών
  • Άμεση αποζημίωση
  • Σύγχρονη αντίληψη
  • Φιλική εξυπηρέτηση
  • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο με ξεκάθαρους όρους ώστε, σε περίπτωση ζημιάς, να δίνεται άμεση και ουσιαστική αποζημίωση χωρίς χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Επιλέξτε το πρόγραμμα ασφάλισης που σας ταιριάζει, από τον πίνακα που ακολουθεί:


Περιγραφή

NP ΤΡΙΑΙΝΑ BASIC - Το βασικό πακέτο για την προστασία των επιχειρήσεων.
NP ΤΡΙΑΙΝΑ PLUS - Το πλήρες πακέτο για την προστασία των επιχειρήσεων.

Καλύψεις

NP ΤΡΙΑΙΝΑ BUSINESS BASIC PLUS
Πυρκαγιά
Κεραυνός
Ευρεία έκρηξη
Δάσος
Καπνός
Πτώση Αεροσκαφών
Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων
Βραχυκύκλωμα σε Α' κίνδυνο
1.500 1.500
Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα
Χιόνι
Παγετός
Χαλάζι
Διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων και / ή δεξαμενών ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού & αποχέτευσης
εφόσον η ηλικία του κτιρίου είναι < 30 ετών εφόσον η ηλικία του κτιρίου είναι < 30 ετών
Ζημιές από πυρόσβεση
Έξοδα άντλησης υδάτων
1% του Ασφ. Κεφ. 1% του Ασφ. Κεφ.
Δαπάνες ελαχιστοποίησης της Ζημιάς
1% του Ασφ. Κεφ. 1% του Ασφ. Κεφ.
Ζημιές στην οικοδομή από τον κλέφτη κατά την διάρκεια της κλοπής
1.500 1.500
Εξοδα αποκομιδής συντριμμάτων
5% max 4.000 5% max 4.000
Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών
Όρος προστασίας λόγω μη ηθελημένης υπασφάλισης περί υλικών ζημιών μέχρι
10% 10%
Όρος 72 ωρών
Ιδίες ζημιές λέβητα κεντρικής θέρμανσης ηλικίας μέχρι 15 ετών σε Α' κίνδυνο
1.500
Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές
Κακόβουλες ενέργειες
Ληστεία ταμείου
1.000 ανά γεγονός και ανώτατο
Πτώση δένδρων και στήλων ΔΕΗ/ΟΤΕ συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων
Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων, καθρεπτών σε Α' κίνδυνο
2.000
Φωτεινές επιγραφές σε Α' κίνδυνο
1.000
Κατάρρευση, καθίζηση, κατολίσθηση
συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου
Επίδομα διακοπής εργασιών συνεπεία πυρκαγιάς, κεραυνού
50 ανά ημέρα max 50 ημέρες
Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων και μόνο για υλικές ζημιές
30% του ασφ. κεφ. max 50.000
Εξοδα μεταστέγασης
5% του κεφαλαίου max 15.000
Τρομοκρατικές ενέργειες
Αλλοίωση προϊόντων εντός ψυγείου, συνεπεία καλυπτόμενης υλικής ζημιάς ή διακοπής ρεύματος άνω των 12 ωρών
1.000
Αυτόματη ανασύσταση ασφαλιζομένων κεφαλαίων κατόπιν υλικής ζημιάς με καταβολή ασφαλίστρων pro rata από την ημέρα ζημιάς
Πάγια έξοδα ή Απώλεια Ενοικίων συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων
10% του ασφ. κεφαλαίου max. 12 μήνες
Κλοπή χρημάτων από χρηματοκιβώτιο βάρους > 60Kg
3.000
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός
5.000
Αξία αντικατάστασης για κτίρια ηλικίας μέχρι 40 ετών
Κλοπή μετά από διάρρηξη, αναρρίχηση, ληστεία
Σεισμός και πυρκαγιά μετά από σεισμό

Περιγραφή

Το πλήρες πακέτο ασφάλισης για όλα τα γραφεία π.χ. ασφαλιστών, μηχανικών, ιατρών, λογιστών κλπ.

Καλύψεις

NP Γραφείο PLUS
Πυρκαγιά
Κεραυνός
Ευρεία έκρηξη
Πτώση Αεροσκαφών
Δάσος
Καπνός
Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων
Ζημιές από πυρόσβεση
Έξοδα άντλησης υδάτων
1% του Ασφ. Κεφ.
Δαπάνες ελαχιστοποίησης της Ζημιάς
1% του Ασφ. Κεφ.
Βραχυκύκλωμα σε Α' κίνδυνο
1.500
Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές
Κακόβουλες ενέργειες
Κλοπή μετά από διάρρηξη, αναρρίχηση, ληστεία
Ζημιές στην οικοδομή από τον κλέφτη κατά την διάρκεια της κλοπής
2.000
Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα
Χιόνι
Παγετός
Χαλάζι
Διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων και / ή δεξαμενών ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού & αποχέτευσης
εφόσον η ηλικία του κτιρίου είναι < 30 ετών
Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων, καθρεπτών
2.000
Καθίζηση, κατολίσθηση, κατάρρευση
συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου
Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων και μόνο για υλικές ζημιές
30% του ασφ. κεφ. max 50.000
Τρομοκρατικές ενέργειες
Πτώση δένδρων και στήλων ΔΕΗ/ΟΤΕ συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων
Απώλεια ενοικίων για ιδιοκτήτες μετά από καλυπτόμενο κίνδυνο
300 μέχρι 6 μήνες
Εξοδα αποκομιδής συντριμμάτων
5% του ασφ. κεφαλαίου max. 1.500
Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών
Εξοδα μεταστέγασης
1.000
Όρος προστασίας λόγω μη ηθελημένης υπασφάλισης περί υλικών ζημιών μέχρι
10%
Αυτόματη ανασύσταση ασφαλιζομένων κεφαλαίων κατόπιν υλικής ζημιάς με καταβολή ασφαλίστρων pro rata από την ημέρα ζημιάς
Όρος 72 ωρών
ΚΠΚ Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού με μέγιστη ηλικία εξοπλισμού 5 έτη
5.000
Αξία αντικατάστασης για κτίρια ηλικίας μέχρι 40 ετών
Σεισμός και πυρκαγιά μετά από σεισμό
Γενική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων (χώρου)
30.000 ανά γεγονός και 60.000 συνολικά

Περιγραφή

Σχεδιασμένο ειδικά για να παρέχει προστασία από τρείς βασικούς κινδύνους σε ένα βενζινάδικο την πυρκαγιά, την έκρηξη και τον σεισμό.

Καλύψεις

NP ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ Ορια Ευθύνης
Πυρκαγιά
Κεραυνός
Ευρεία έκρηξη
Δάσος
Καπνός
Πτώση Αεροσκαφών
Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων
Βραχυκύκλωμα σε Α' κίνδυνο
1.500
Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα
Χιόνι
Παγετός
Χαλάζι
Διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων και / ή δεξαμενών ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού & αποχέτευσης
εφόσον η ηλικία του κτιρίου είναι <30 ετών
Εξοδα αποκομιδής συντριμμάτων
5% max 4.000
Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών
Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές
Τρομοκρατικές ενέργειες
Κακόβουλες ενέργειες
Κλοπή μετά από διάρρηξη
Ζημιές στην οικοδομή από τον κλέφτη κατά την διάρκεια της κλοπής σε Α' κίνδυνο
1.000
Θραύση εξωτερικών κρυστάλλων / υαλοπινάκων σε Α' κίνδυνο
1.000
Φωτεινές επιγραφές σε Α' κίνδυνο
500
Αυτόματη ανασύσταση ασφαλιζομένων κεφαλαίων κατόπιν υλικής ζημιάς με καταβολή ασφαλίστρων pro rata από την ημέρα ζημιάς
Αλλοίωση προϊόντων εντός ψυγείου, συνεπεία καλυπτόμενης υλικής ζημιάς ή διακοπής ρεύματος άνω των 12 ωρών
1.000
Σεισμός και πυρκαγιά μετά από σεισμό
Γενική Αστική Ευθύνη / Εργοδοτική Ευθύνη
30.000 / 15.000

Περιγραφή

Πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο, που καλύπτει τις ανάγκες του φαρμακείου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν περίπου 14.000 φαρμακεία σε όλη την Ελληνική επικράτεια.

Καλύψεις

NP ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Πυρκαγιά
Κεραυνός
Ευρεία Έκρηξη
Δάσος
Καπνός
Πτώση Αεροσκαφών
Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων
Βραχυκύκλωμα σε Α' κίνδυνο
1.500
Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα
Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός
Διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων και / ή δεξαμενών ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού & αποχέτευσης
εφόσον η ηλικία του κτιρίου είναι <30 ετών
Ζημιές από πυρόσβεση
Έξοδα άντλησης υδάτων
1% του Ασφ. Κεφ.
Δαπάνες ελαχιστοποίησης της Ζημιάς
1% του Ασφ. Κεφ.
Κλοπή μετά από διάρρηξη, αναρρίχηση
Ζημιές στην οικοδομή από τον κλέφτη κατά την διάρκεια της κλοπής σε Α' κίνδυνο
1.500
Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων
5% max 4.000
Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών
Εξοδα μεταστέγασης
3.000
Τρομοκρατικές ενέργειες
Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές
Κακόβουλες ενέργειες
Ληστεία ταμείου (μετρητά, επιταγές, συνταγές)
1.000 ανά γεγονός και ανώτατο
Πτώση δένδρων και στήλων ΔΕΗ/ΟΤΕ συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων
Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων, καθρεπτών σε Α' κίνδυνο
2.000
Φωτεινές επιγραφές από καλυπτόμενο κίνδυνο
1.000
Καθίζηση, κατάρρευση, κατολίσθηση
συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου
Αλλοίωση προϊόντων εντός ψυγείου, συνεπεία καλυπτόμενης υλικής ζημιάς ή διακοπής ρεύματος άνω των 12 ωρών
1.000
Όρος προστασίας λόγω μη ηθελημένης υπασφάλισης περί υλικών ζημιών μέχρι
10%
Γενική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων, με επέκταση της ευθύνης από πυρκαγιά και έκρηξη
30.000 ανά γεγονός και συνολικά
Εργοδοτική Ευθύνη
Επαγγελματική Ευθύνη
Απώλεια συνταγών ή/και επιταγών κατά την διάρκεια μεταφοράς τους, από το φαρμακείο προς τον φαρμακευτικό σύλλογο ή τα ταμεία και αντίστροφα, μετά από ληστεία
15.000
Αυτόματη ανασύσταση ασφαλιζομένων κεφαλαίων κατόπιν υλικής ζημιάς με καταβολή ασφαλίστρων pro rata από την ημέρα ζημιάς
Επίδομα διακοπής εργασιών συνεπεία πυρκαγιάς, κεραυνού
50 ανά ημέρα max 50 ημέρες
Κλοπή χρημάτων από χρηματοκιβώτιο βάρους >60Kg
3.000
Όρος 72 ωρών
Αξία αντικατάστασης για κτίρια ηλικίας μέχρι 40 ετών
Σεισμός και πυρκαγιά μετά από σεισμό

Περιγραφή

Πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες του ζαχαροπλαστείου και του αρτοποιείου. Κάθε γειτονιά κάθε περιοχή έχει τουλάχιστον ένα

Καλύψεις

NP ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ - ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ
Πυρκαγιά
Kεραυνός
Ευρεία Έκρηξη
Δάσος
Καπνός
Πτώση Αεροσκαφών
Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων
Βραχυκύκλωμα σε Α' κίνδυνο
1.500
Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα
Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός
Διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων και / ή δεξαμενών ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού & αποχέτευσης
εφόσον η ηλικία του κτιρίου είναι <30 ετών
Ζημιές από πυρόσβεση
Έξοδα άντλησης υδάτων
1% του Ασφ. Κεφ.
Δαπάνες ελαχιστοποίησης της Ζημιάς
1% του Ασφ. Κεφ.
Κλοπή μετά από διάρρηξη, αναρρίχηση
Ζημιές στην οικοδομή από τον κλέφτη κατά την διάρκεια της κλοπής σε Α' κίνδυνο
1.500
Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων
5% max 4.000
Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών
Εξοδα μεταστέγασης
3.000
Τρομοκρατικές Ενέργειες
Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές
Κακόβουλες ενέργειες
Ληστεία ταμείου (μετρητά, επιταγές, συνταγές)
1.000 ανά γεγονός και ανώτατο
Πτώση δένδρων και στήλων ΔΕΗ/ΟΤΕ συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων
Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων, καθρεπτών σε Α' κίνδυνο
2.000
Φωτεινές επιγραφές σε Α' κίνδυνο
1.000
Καθίζηση, κατάρρευση, κατολίσθηση
συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου
Αλλοίωση προϊόντων εντός ψυγείου, συνεπεία καλυπτόμενης υλικής ζημιάς ή διακοπής ρεύματος άνω των 12 ωρών
1.000
Όρος προστασίας λόγω μη ηθελημένης υπασφάλισης περί υλικών ζημιών μέχρι
10%
Γενική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων, με επέκταση της ευθύνης από πυρκαγιά και έκρηξη
30.000 ανά γεγονός και συνολικά
Εργοδοτική Ευθύνη
Ευθύνη από τροφική δηλητηρίαση. Οι παθόντες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία άτομα ανά γεγονός
Αυτόματη ανασύσταση ασφαλιζομένων κεφαλαίων κατόπιν υλικής ζημιάς με καταβολή ασφαλίστρων pro rata από την ημέρα ζημιάς
Επίδομα διακοπής εργασιών συνεπεία πυρκαγιάς, κεραυνού
50 ανά ημέρα max 50 ημέρες
Κλοπή χρημάτων από χρηματοκιβώτιο βάρους >60Kg
3.000
Όρος 72 ωρών
Αξία αντικατάστασης για κτίρια ηλικίας μέχρι 40 ετών
Σεισμός και πυρκαγιά μετά από σεισμό

Περιγραφή

Πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες του μίνι μάρκετ της γειτονιάς.

Καλύψεις

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ
Πυρκαγιά
Kεραυνός
Ευρεία Έκρηξη
Δάσος
Καπνός
Πτώση Αεροσκαφών
Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων
Βραχυκύκλωμα σε Α’ κίνδυνο
1.500
Θύελλα, Πλημμύρα, καταιγίδα
Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός
Διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων και / ή δεξαμενών ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού & αποχέτευσης
εφόσον η ηλικία του κτιρίου είναι <30 ετών
Ζημιές από πυρόσβεση
Έξοδα άντλησης υδάτων
1% του Ασφ. Κεφ.
Δαπάνες ελαχιστοποίησης της ζημιάς
1% του Ασφ. Κεφ.
Κλοπή μετά από διάρρηξη, αναρρίχηση (Τσιγάρα, Τηλεφωνικές Κάρτες μέχρι €500)
Ζημιές στην οικοδομή από τον κλέφτη κατά την διάρκεια της κλοπής σε Α' κίνδυνο
1.500
Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων
5% max 4.000
Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών
Έξοδα μεταστέγασης
3.000
Τρομοκρατικές Ενέργειες
Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές
Κακόβουλες ενέργειες
Πτώση δένδρων και στήλων ΔΕΗ/ΟΤΕ συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων
Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων, καθρεπτών σε Α' κίνδυνο
2.000
Φωτεινές επιγραφές σε Α' κίνδυνο
1.000
Καθίζηση, κατάρρευση, κατολίσθηση
συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου
Αλλοίωση προϊόντων εντός ψυγείου, συνεπεία καλυπτόμενης υλικής ζημιάς ή διακοπής ρεύματος άνω των 12 ωρών
1.000
Όρος προστασίας λόγω μη ηθελημένης υπασφάλισης περί υλικών ζημιών μέχρι
10%
Γενική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων, με επέκταση της ευθύνης από πυρκαγιά και έκρηξη
30.000 ανά γεγονός και συνολικά
Εργοδοτική Ευθύνη
Αυτόματη ανασύσταση ασφαλιζομένων κεφαλαίων κατόπιν υλικής ζημιάς με καταβολή ασφαλίστρων pro rata από την ημέρα ζημιάς
Επίδομα διακοπής εργασιών συνεπεία πυρκαγιάς, κεραυνού
50 ανά ημέρα max 50 ημέρες
Κλοπή χρημάτων από χρηματοκιβώτιο βάρους >60Kg
3.000
Όρος 72 ωρών
Αξία αντικατάστασης για κτίρια ηλικίας μέχρι 40 ετών
Σεισμός και πυρκαγιά μετά από σεισμό

Περιγραφή

Πρόγραμμα σχεδιασμένο για την κάλυψη των ασφαλιστικών απαιτήσεων των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων δωματίων

Καλύψεις

NP TOURIST UNITS
Πυρκαγιά
Κεραυνός
Ευρεία Έκρηξη
Πυρκαγιά από Δάσος
Ζημιές από Καπνό
Πτώση Αεροσκαφών
Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων
Ζημιές από πυρόσβεση
Έξοδα άντλησης υδάτων
1% του Ασφ. Κεφ.
Δαπάνες ελαχιστοποίησης της Ζημιάς
1% του Ασφ. Κεφ.
Βραχυκύκλωμα σε Α' κίνδυνο στις κτιριακές εγκαταστάσεις
15.000
Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές
Κακόβουλες ενέργειες
Κλοπή μετά από διάρρηξη, αναρρίχηση, ληστεία
Ζημιές στην οικοδομή από τον κλέφτη κατά την διάρκεια της κλοπής
5.000
>Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα
Χιόνι, παγετός, χαλάζι
Διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων και / ή δεξαμενών ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού & αποχέτευσης
εφόσον η ηλικία του κτιρίου είναι <30 ετών
Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων, καθρεπτών
2.000
Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων και μόνο για υλικές ζημιές
30% του ασφ.κεφ. max 50.000
Εξοδα αποκομιδής συντριμμάτων
5% του κεφαλαίου
Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών
Τρομοκρατικές ενέργειες
Πτώση δένδρων και στήλων ΔΕΗ/ΟΤΕ συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων
Καθίζηση, κατολίσθηση, κατάρρευση
συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου
Εξοδα μεταστέγασης
5.000
Όρος προστασίας λόγω μη ηθελημένης υπασφάλισης περί υλικών ζημιών μέχρι
10%
Αυτόματη ανασύσταση ασφαλιζομένων κεφαλαίων κατόπιν υλικής ζημιάς με καταβολή ασφαλίστρων pro rata από την ημέρα ζημιάς
Έξοδα Φύλαξης
1.000
Ιδίες ζημιές λέβητα κεντρικής θέρμανσης από έκρηξη σε Α’ κίνδυνο
3.000
Όρος 72 ωρών
Αξία αντικατάστασης για κτίρια ηλικίας μέχρι 40 ετών
Σεισμός και πυρκαγιά μετά από σεισμό

Περιγραφή

Πρόγραμμα σχεδιασμένο για την κάλυψη των ασφαλιστικών απαιτήσεων των εγκαταστάσεων μεγάλων ξενοδοχείων

Καλύψεις

NP HOTEL
Πυρκαγιά
Κεραυνός
Ευρεία Έκρηξη
Δάσος
Καπνός
Πτώση Αεροσκαφών
Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων
Ζημιές από πυρόσβεση
Έξοδα άντλησης υδάτων
1% του Ασφ. Κεφ.
Δαπάνες ελαχιστοποίησης της Ζημιάς
1% του Ασφ. Κεφ.
Βραχυκύκλωμα σε Α' κίνδυνο
15.000
Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές
Κακόβουλες ενέργειες
Κλοπή μετά από διάρρηξη, αναρρίχηση, ληστεία
Ζημιές στην οικοδομή από τον κλέφτη κατά την διάρκεια της κλοπής
5.000
Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα
Χιόνι
Παγετός
Χαλάζι
Διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων και / ή δεξαμενών ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού & αποχέτευσης
εφόσον η ηλικία του κτιρίου είναι <30 ετών
Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων, καθρεπτών
3.000
Επίδομα διακοπής εργασιών συνεπεία πυρκαγιάς, κεραυνού
50 ανά ημέρα max 50 ημέρες
Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων και μόνο για υλικές ζημιές
30% του ασφ.κεφ. max 50.000
Εξοδα αποκομιδής συντριμμάτων
5% του κεφαλαίου
Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών
Τρομοκρατικές ενέργειες
Πτώση δένδρων και στήλων ΔΕΗ/ΟΤΕ συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων
Φωτεινές επιγραφές
1.000
Καθίζηση, κατολίσθηση, κατάρρευση
συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου
Εξοδα μεταστέγασης
5% του κεφαλαίου max 15.000
Όρος προστασίας λόγω μη ηθελημένης υπασφάλισης περί υλικών ζημιών μέχρι
10%
Αυτόματη ανασύσταση ασφαλιζομένων κεφαλαίων κατόπιν υλικής ζημιάς με καταβολή ασφαλίστρων pro rata από την ημέρα ζημιάς
Αλλοίωση προϊόντων εντός ψυγείου, συνεπεία καλυπτόμενης υλικής ζημιάς ή διακοπής ρεύματος άνω των 12 ωρών
1.000
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός
5.000
Κλοπή χρημάτων από χρηματοκιβώτιο βάρους >60Kg
3.000
Έξοδα Φύλαξης
1.000
Ιδίες ζημιές λέβητα κεντρικής θέρμανσης από έκρηξη σε Α’ κίνδυνο
3.000
Όρος 72 ωρών
Αξία αντικατάστασης για κτίρια ηλικίας μέχρι 40 ετών
Σεισμός και πυρκαγιά μετά από σεισμό

Επεξήγηση συμβόλων - χρωμάτων

Σύμβολο Επεξήγηση
    Η ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
    Η ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
    Η ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
    ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ - ΟΡΟΙ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


Φόρμα Επικοινωνίας

Εαν ενδιαφέρεστε για κάποιο από τα παραπάνω προϊόντα αφήστε μας τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.