Ασφάλιση φωτοβολταϊκών

Έξυπνα και ευέλικτα προγράμματα για κάθε σας ασφαλιστική ανάγκη

Τα Φωτοβολταϊκά συστήματα είναι μια από τις εφαρμογές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από την ηλιακή ενέργεια. Το πρόγραμμα της NP Ασφαλιστικής ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ προσφέρει μια σύγχρονη ολοκληρωμένη ασφαλιστική λύση στον πελάτη.

Το πρόγραμμα καλύπτει

Συστήματα, που είναι τοποθετημένα

 • Στο έδαφος
 • Στις στέγες
 • Στις ταράτσες
 • Στις προσόψεις των κτιρίων

Γιατί επιλέγετε πάντα την NP Ασφαλιστική;

Γιατί σας παρέχει κάλυψη

 • Τόσο κατά την φάση της συναρμολόγησης
 • Όσο και κατά την φάση της λειτουργίας έναντι των εξωγενών και απρόβλεπτων κινδύνων.

Διαθέσιμα Προγράμματα


Καλύψεις

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι
Οποιαδήποτε απρόοπτη και ξαφνική υλική ζημία ή απώλεια, που μπορεί να οφείλεται ενδεικτικά σε αιτίες όπως: φωτιά, κεραυνό, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους, πλημμύρα, καταιγίδα, χιόνι, βροχή, θύελλα, χαλάζι, παγετό, σεισμό, καθίζηση, κατολίσθηση, ανθρώπινα λάθη, λανθασμένο χειρισμό, αμέλεια, απροσεξία, αδεξιότητα, κακόβουλη ενέργεια τρίτων και τους ακόλουθους ειδικούς όρους:
Απεργία, Οχλαγωγία Και Πολιτικές Ταραχές
Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Αλλήλων
Κάλυψη Εκτεταμένης Συντήρησης (έως 2 μήνες)
Αφορά Κατασκευές Σε Σεισμογενείς Περιοχές
Υποβιβασμός Υπόγειου Υδροφόρου Ορίζοντα
Κάλυψη Κινδύνου Κατασκευαστών για τα ηλεκτρομηχανολογικά
Κάλυψη Εγγύησης
Αφορά Τα Πυροσβεστικά Μέσα
Υπογείων Καλωδιώσεων Και Λοιπών Υπογείων Εγκαταστάσεων / Δικτύων
Εξαίρεση Ζημιών Σε Σοδειές, Δάση, Καλλιέργειες Και Αρχαιότητες
Όρος Τμημάτων Κατά Την Διάρκεια Τοποθέτησης Σωληνώσεων, Αγωγών Και Καλωδίων Μέγιστο Μήκος Τμήματος 50 Μέτρα, Συνολικά για όλο το έργο 2 Χ 50 Μέτρα
Αφορά Μέτρα Προστασίας Από Όμβρια Ύδατα, Πλημμύρα Και Κατακλυσμό

Καλύψεις

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι
Πυρκαγιά
Κεραυνός
Πυρκαγιά από Δάσος
Καπνός
Πτώση Αεροσκαφών
Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων
Ευρεία έκρηξη
Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές
Τρομοκρατικές ενέργειες 20% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου υλικών ζημιών
Κακόβουλες ενέργειες
Κλοπή μετά από διάρρηξη, αναρρίχηση ή ληστεία
Ζημιές στην οικοδομή από τον κλέφτη κατά την διάρκεια της κλοπής σε Α' κίνδυνο
Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα, βροχή
Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός
Βραχυκύκλωμα (ζημιά του ίδιου του βραχυκυλωθέντος μηχανήματος), υπέρτασης, επαγωγικών ρευμάτων, μηχανημάτων και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 20% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου υλικών ζημιών ανά γεγονός και συνολικά
Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων, αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών 5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου υλικών ζημιών
Αστική ευθύνη συνεπεία πυρκαγιάς, έκρηξης έναντι τρίτων 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου υλικών ζημιών
Σεισμός και πυρκαγιά μετά από σεισμό
Καθίζηση, κατολίσθηση από καλυπτόμενο κίνδυνο
Απώλεια Εσόδων (διαφυγόντα κέρδη λόγω ολικής ή μερικής παύσης λειτουργίας των φωτοβολταικών συστημάτων) συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων με μέγιστη περίοδο αποζημίωσης 12 μήνες, εφόσον δηλωθεί σχετικό κεφάλαιο προς ασφάλιση

Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο

Υλικές Ζημιές: είναι το σύνολο της αξίας των φωτοβολταϊκών πλαισίων (solar panel), του εξοπλισμού (inverter, καλώδια κλπ.) και των βοηθητικών κτισμάτων. Τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα καλύπτονται σε αξία αντικατάστασης, δηλαδή το ποσό που απαιτείται για την κατασκευή ενός καινούργιου χωρίς την μείωσης της αξίας τους λόγω χρήσεως ή παλαιότητας.

Απώλεια Εσόδων: το κεφάλαιο της απώλειας εσόδων είναι ίσο με ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΤΗΣΙΩΣ (kWh) X ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ (€/kWh), ενώ η αποτίμηση της ζημιάς υπολογίζεται με τον εξής τύπο:

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ (€) = ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΤΗΣΙΩΣ (kWh) X ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ (€/kWh) X (ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / 365 ΗΜΕΡΕΣ)

Καλύψεις

Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει το φωτοβολταϊκό σύστημα κατά την λειτουργία του για τυχαία απρόβλεπτη ή αιφνίδια υλική ζημιά, από εξωγενή αίτια και μηχανικές βλάβες, που μπορεί να οφείλεται ενδεικτικά σε αιτίες όπως:

 • λανθασμένη συναρμολόγηση
 • λανθασμένο σχεδιασμό, λάθη στο μηχανουργείο, ελαττωματικό υλικό (με την λήξη της εγγύησης του κατασκευαστή)
 • λανθασμένο χειρισμό, αμέλεια, απροσεξία, αδεξιότητα
 • κακόβουλες ενέργειες τρίτων
 • φυσική έκρηξη
 • έλλειψη νερού στους λέβητες
 • βραχυκύκλωμα, υπέρταση, επαγωγικά ρεύματα
 • απόσχιση λόγω φυγοκέντρου δυνάμεως

  και τους ακόλουθους ειδικούς όρους:

  001 Απεργία, Οχλαγωγία Και Πολιτικές Ταραχές Μέχρι το 50% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου υλικών ζημιών ανά γεγονός και συνολικά
  001A Κάλυψη Τρομοκρατικών Ενεργειών Μέχρι το 20% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου υλικών ζημιών ανά γεγονός και συνολικά
  006 Κάλυψη Υπερωριών, Νυχτερινών Εργασιών, Ταχέων Αποστολών Μέχρι το 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου υλικών ζημιών ανά γεγονός και συνολικά)
  007 Κάλυψη Αεροπορικού Ναύλου Μέχρι το 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου υλικών ζημιών ανά γεγονός και συνολικά)
  011 Συνεχόμενες Ζημιές Προερχόμενες Από Το Ίδιο Αίτιο
  300 Ειδικός Όρος 72 Ωρών
  302 Περιβάλλουσα Περιουσία και Αστική Ευθύνη Μέχρι το 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου υλικών ζημιών ανά γεγονός και συνολικά)
  311 Επέκταση Κάλυψης Μηχανημάτων (εξαιρουμένης της μεταφοράς) Πυρκαγιά, Πυρκαγιά από Δάσος, Πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων που πέφτουν από αυτά, Κλοπή μετά από διάρρηξη, Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Βροχή, Χαλάζι, Παγετός, Χιόνι, Έξοδα Αποκομιδής Ερειπίων και Αμοιβές Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου υλικών ζημιών ανά γεγονός και συνολικά, Καθίζηση, Κατολίσθηση, Σεισμός
  313 Κάλυψη για Εσωτερική Φωτιά, Εσωτερική Χημική Έκρηξη και Απευθείας Κεραυνό
  322 Κάλυψη για Σύρματα και Μη Ηλεκτρικά Καλώδια
 • απώλεια εσόδων συνεπεία άμεσης υλικής ζημιάς κατόπιν επέλευσης καλυπτομένων κινδύνων

Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο

Υλικές Ζημιές: είναι το σύνολο της αξίας των φωτοβολταϊκών πλαισίων (solar panel), του εξοπλισμού (inverter, καλώδια κλπ.) και των βοηθητικών κτισμάτων. Τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα καλύπτονται σε αξία αντικατάστασης, δηλαδή το ποσό που απαιτείται για την κατασκευή ενός καινούργιου χωρίς την μείωσης της αξίας τους λόγω χρήσεως ή παλαιότητας.

Απώλεια Εσόδων: το κεφάλαιο της απώλειας εσόδων είναι ίσο με ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΤΗΣΙΩΣ (kWh) X ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ (€/kWh), ενώ η αποτίμηση της ζημιάς υπολογίζεται με τον εξής τύπο:

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ (€) = ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΤΗΣΙΩΣ (kWh) X ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ (€/kWh) X (ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / 365 ΗΜΕΡΕΣ)


Επεξήγηση συμβόλων - χρωμάτων

Σύμβολο Επεξήγηση
    Η ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
    Η ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
    Η ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
    ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ - ΟΡΟΙ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Φόρμα Επικοινωνίας

Εαν ενδιαφέρεστε για κάποιο από τα παραπάνω προϊόντα αφήστε μας τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.