Πακέτα Ασφάλισης Κατοικίας

Έξυπνα και ευέλικτα προγράμματα για κάθε σας ασφαλιστική ανάγκη

Ασφάλιση Κατοικίας

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι καλύψεις ανά πακέτο ασφάλισης

«Πουθενά δεν αισθάνεται κάποιος περισσότερη ασφάλεια από ό,τι στο σπίτι του». Έτσι, τουλάχιστον, θα έπρεπε να είναι για το δικό μας αγαπημένο χώρο, με τα δικά μας αγαπημένα πρόσωπα, με τα δικά μας αγαπημένα αντικείμενα.

Σήμερα η NP ασφαλιστική σας προσφέρει τα πιο σύγχρονα και ολοκληρωμένα προγράμματα Ασφάλισης του Κλάδου Πυρός. Με συνέπεια και ευελιξία, προσαρμόζεται στις ανάγκες σας για να μπορείτε, πάντα, εσείς να νιώθετε στο σπίτι σας ασφαλείς... σαν στο σπίτι σας!

Γιατί να ασφαλίσετε το σπίτι σας;

Γιατί πρόκειται για:

  • Ένα περιουσιακό στοιχείο με μεγάλη οικονομική αξία και συναισθηματική αξία,
  • Μια πιθανότητα ζημιάς που κανείς δεν ξέρει πότε και σε ποιους θα συμβεί, ούτε και με ποιες οικονομικές συνέπειες,
  • Μια εξασφάλιση με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος (σε σχέση με τη μεγάλη αξία της κατοικίας),
  • Ασφάλιση που είναι υποχρεωτική σε περίπτωση δανειοδότησης

Επιλέξτε το πρόγραμμα ασφάλισης που σας ταιριάζει, από τον πίνακα που ακολουθεί:


Προγράμματα NP ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ SIMPLE, BASIC, PLUS

  • Τα ανωτέρω προϊόντα καλύπτουν την οικοδομή, που έχει αποκτηθεί με δάνειο, καθώς και το περιεχόμενο της.
  • Τρία προϊόντα, που καλύπτουν τις ασφαλιστικές απαιτήσεις όλων των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων.
  • Το πιο ανταγωνιστικό ασφάλιστρο της αγοράς.
  • Αποζημίωση σε αξία αντικατάστασης.
NP ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ (MORTGAGEE) SIMPLE BASIC PLUS
Πυρκαγιά, Kεραυνός, Έκρηξη, Δάσος, Πτώση Αεροσκαφών
     
Σεισμός και πυρκαγιά μετά από σεισμό
     
Αξία αντικατάστασης για κτίριο
     
Πρόσκρουση οχήματος
     
Τρομοκρατικές Ενέργειες
     
Πλημμύρα
     
Θύελλα, Καταιγίδα
     
Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός
     
Ζημιές από πυρόσβεση
     
Έξοδα άντλησης υδάτων
1% του Ασφ. Κεφ. 1% του Ασφ. Κεφ. 1% του Ασφ. Κεφ.
Δαπάνες ελαχιστοποίησης της ζημιάς
1% του Ασφ. Κεφ. 1% του Ασφ. Κεφ. 1% του Ασφ. Κεφ.
Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων
5% max 3.000 5% max 3.000 5% max 3.000
Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών
Καπνός
     
Κάλυψη δόσης στεγαστικού δανείου από καλυπτόμενο κίνδυνο
  300 ανά μήνα και μέχρι 6 μήνες 300 ανά μήνα και μέχρι 6 μήνες
Πτώση δένδρων και στύλων ΔΕΗ/ΟΤΕ συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων
     
Ζημιές στην οικοδομή κατά τη διάρκεια κλοπής ή διάρρηξης σε Α' κίνδυνο
  1500 1500
Διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων και / ή δεξαμενών ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού & αποχέτευσης
  εφόσον η ηλικία του κτιρίου είναι < 30 ετών εφόσον η ηλικία του κτιρίου είναι <30 ετών
Στάσεις, απεργείες, πολιτικές ταραχές
     
Κακόβουλες ενέργειες
     
Όρος Πρόνοιας μέχρι 10%
     
Θραύση Κρυστάλλων
  1500 1500
Βραχυκύκλωμα
  3000 3000
Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων και μόνο για υλικές ζημιές
20% του Ασφ. Κεφ. 20% του Ασφ. Κεφ. 20% του Ασφ. Κεφ.
Οικογενειακή Αστική Ευθύνη
30.000 30.000 30.000
Νομική Προστασία Οικογενείας
5.000 5.000 5.000
Προγράμματα NP ΚΑΤΟΙΚΙΑ 1985

Απευθύνεται σε όλες τις κατοικίες που έχουν άδεια κατασκευής μετά το 1985.

NP ΚΑΤΟΙΚΙΑ 1985 SIMPLE BASIC PLUS
Πυρκαγιά
     
Κεραυνός
     
Έκρηξη
     
Δάσος
     
Πτώση Αεροσκαφών
     
Σεισμός και πυρκαγιά μετά από σεισμό
     
Αξία αντικατάστασης για κτίριο
     
Πρόσκρουση οχήματος
     
Τρομοκρατικές
     
Πλημμύρα
     
Θύελλα, Καταιγίδα
     
Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός
     
Ζημιές από πυρόσβεση
     
Έξοδα άντλησης υδάτων
1% του Ασφ. Κεφ. 1% του Ασφ. Κεφ. 1% του Ασφ. Κεφ.
Δαπάνες ελαχιστοποίησης της ζημιάς
1% του Ασφ. Κεφ. 1% του Ασφ. Κεφ. 1% του Ασφ. Κεφ.
Εξοδα αποκομιδής συντριμμάτων
5% του Ασφ. Κεφ. 5% του Ασφ. Κεφ. 5% του Ασφ. Κεφ.
Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών
Καπνός
     
Πτώση δένδρων και στύλων ΔΕΗ/ΟΤΕ συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων
     
Ζημιές στην οικοδομή από τον κλέφτη κατά την διάρκεια της κλοπής σε Α' κίνδυνο
  1.500 1.500
Διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων και / ή δεξαμενών ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού & αποχέτευσης
  εφόσον η ηλικία του κτιρίου είναι <30 ετών εφόσον η ηλικία του κτιρίου είναι <30 ετών
Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές
     
Κακόβουλες ενέργειες
     
Όρος Πρόνοιας μέχρι 10%
     
Θραύση Κρυστάλλων
  1.500 1.500
Βραχυκύκλωμα
  3.000 3.000
Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων και μόνο για υλικές ζημιές
20% του Ασφ. Κεφ. 20% του Ασφ. Κεφ. 20% του Ασφ. Κεφ.
Αξία αντικατάστασης για κτίριο και περιεχόμενο πλην ρουχισμού
     
Οικογενειακή Αστική Ευθύνη
30.000 30.000 30.000
Νομική Προστασία Οικογενείας
5.000 5.000 5.000
NP ΚΑΤΟΙΚΙΑ

NP ΚΑΤΟΙΚΙΑ SIMPLE BASIC PLUS ΕΞΟΧΙΚΗ
Πυρκαγιά
       
Κεραυνός
       
Ευρεία έκρηξη και έκρηξη ηλιακού θερμοσίφωνα
       
Δάσος
       
Πτώση Αεροσκαφών
       
Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων
       
Καπνός
       
Ζημιές από πυρόσβεση
       
Έξοδα άντλησης υδάτων
1% του Ασφ. Κεφ. 1% του Ασφ. Κεφ. 1% του Ασφ. Κεφ. 1% του Ασφ. Κεφ.
Δαπάνες ελαχιστοποίησης της ζημιάς
1% του Ασφ. Κεφ. 1% του Ασφ. Κεφ. 1% του Ασφ. Κεφ. 1% του Ασφ. Κεφ.
Όρος Πρόνοιας 10%
       
Ιδίες ζημιές λέβητα κεντρικής θέρμανσης έως 15 ετών σε Α' κίνδυνο
  5000 5000 5000
Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές
       
Κακόβουλες ενέργειες
       
Τρομοκρατικές
       
Κλοπή μετά από διάρρηξη, αναρρίχηση, ληστεία
       
Ζημιές στην οικοδομή από τον κλέφτη κατά την διάρκεια της κλοπής σε Α' κίνδυνος
  max 5% του α.κ. max 5% του α.κ. 2000
Διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων και / ή δεξαμενών ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού & αποχέτευσης
  εφόσον η ηλικία του κτιρίου είναι <30 ετών εφόσον η ηλικία του κτιρίου είναι <30 ετών εφόσον η ηλικία του κτιρίου είναι <30 ετών
Έξοδα διερευνητικών εργασιών & ΙΖ σωληνώσεων
  300 300  
Πτώση δένδρων και στύλων ΔΕΗ/ΟΤΕ συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων
       
Εξοδα μεταστέγασης
  1500 1500 1000
Εξοδα αποκομιδής συντριμμάτων
5% max 3.000 5% max 3.000 5% max 3.000 5% max 3.000
Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών
Βραχυκύκλωμα σε Α' κίνδυνο
  3000 3000  
Πλημμύρα
       
Θύελλα, Καταιγίδα
       
Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός
       
Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων, καθρεπτών σε Α' κίνδυνο
  1500 1500  
Απώλεια ενοικίων (για ιδιοκτήτες)
  3% του α.κ. μέχρι 12 μήνες 3% του α.κ. μέχρι 12 μήνες  
Κάλυψη περιεχομένου θυρίδας τραπέζης από πυρκαγιά, κλοπή και πλημμύρα σε Α' κίνδυνο
  9000 9000  
Καθίζηση, κατολίσθηση, κατάρρευση
  συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου  
Αυτόματη ανασύσταση ασφαλιζομένων κεφαλαίων κατόπιν υλικής ζημιάς με καταβολή ασφαλίστρων pro rata από την ημέρα ζημιάς
       
Όρος 72 ωρών
       
Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων και μόνο για υλικές ζημιές
20% του Ασφ. Κεφ. 30% του Ασφ. Κεφ. 30% του Ασφ. Κεφ. 10000
Κάλυψη δόσης στεγαστικού δανείου από καλυπτόμενο κίνδυνο μετά από ολική καταστροφή κινδύνων και μόνο για υλικές ζημιές
300 ανά μήνα και μέχρι 6 μήνες 300 ανά μήνα και μέχρι 6 μήνες 300 ανά μήνα και μέχρι 6 μήνες  
Αλλοίωση τροφίμων εντός ψυγείου συνεπεία υλικής ζημιάς από ασφαλιζόμενους κινδύνους και διακοπή ρεύματος πέραν των 12 ωρών
  max 400 max 400  
Έξοδα επανέκδοσης εγγράφων (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια εργασία ή παραμονής, αστυνομική ταυτότητα) εξαιτίας απώλειας μετά από κλοπή
  max 400 max 400  
Κάλυψη παγίων εξόδων των λογαριασμών Ηλεκτρισμού, Ύδρευσης, Αερίου και Σταθερής Τηλεφωνίας συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου
  max 400 max 400  
Αξία αντικατάστασης για κτίριο και περιεχόμενο πλην ρουχισμού
       
Λίστα περιεχομένου για αντικείμενα άνω των €
1000 1000 1000 600
Εξοδα προσωρινής διαμονής εφόσον το κτίριο κριθεί ακατάλληλο από καλυπτόμενο κίνδυνο
5000 5000 5000
Σεισμός και πυρκαγιά μετά από σεισμό
       
Οικογενειακή Αστική Ευθύνη
30.000 30.000 30.000 30.000
Νομική Προστασία Οικογενείας
5.000 5.000 5.000 5.000

Επεξήγηση συμβόλων - χρωμάτων

Σύμβολο Επεξήγηση
    Η ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
    Η ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
    Η ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
    ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ - ΟΡΟΙ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Φόρμα Επικοινωνίας

Εαν ενδιαφέρεστε για κάποιο από τα παραπάνω προϊόντα αφήστε μας τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.