Πακέτα Ασφάλισης Προσωπικού Ατυχήματος

Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Έξυπνα και ευέλικτα προγράμματα για κάθε σας ασφαλιστική ανάγκη

Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι καλύψεις ανα πακέτο ασφάλισης

Είναι υπέροχο να ξέρετε ότι υπάρχει τρόπος να αισθάνεστε σιγουριά για το αύριο - για εσάς και την οικογένειά σας. Σήμερα η NP ασφαλιστική σας προσφέρει τα πιο σύγχρονα και ολοκληρωμένα προγράμματα Ασφάλισης για Προσωπικό Ατύχημα. Με συνέπεια και ευελιξία, προσαρμόζεται στις δικές σας πραγματικές ανάγκες για να μπορείτε να απολαμβάνετε τη ζωή και την καθημερινότητά σας χωρίς φόβους και ανασφάλειες.

Γιατί να επιλέξετε την NP ασφαλιστική και για το ΤΑΞΙΔΙ

Γιατί έτσι
 • προστατεύετε την οικογένειά σας
 • προστατεύετε το εισόδημά σας,
 • προστατεύεστε από διάφορες απρόσκοπτες δαπάνες
Γιατί παρέχει
 • Προϊόντα σχεδιασμένα με γνώμονα τον Άνθρωπο και έχει τη δυνατότητα να τα προσαρμόσει κάθε φορά στις ιδιαίτερες ανάγκες του εκάστοτε πελάτη
 • Ταχύτητα αποζημιώσεων
 • Σύγχρονη αντίληψη
 • Φιλική εξυπηρέτηση
 • Συνέπεια και σεβασμό στον πελάτη
 • Φερεγγυότητα

Τα προϊόντα της NP ασφαλιστικής είναι:
 • Απλά και κατανοητά
 • Αξιόπιστα Ευέλικτα
 • Σύγχρονα και επίκαιρα.
Επιπλέον, με την NP ασφαλιστική, έχετε το πλεονέκτημα ενός ιδιαιτέρα προσιτού ασφαλίστρου, καθώς και ενός ασφαλίστρου προσαρμοσμένου πάντα στις δικές σας δυνατότητες και επιθυμίες.

Επιλέξτε το πρόγραμμα ασφάλισης που σας ταιριάζει, από τον πίνακα που ακολουθεί:

Προγράμματα ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστική ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που προστατεύει τον ταξιδιώτη κατά την διάρκεια του ταξιδιού του στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό από απρόβλεπτους κινδύνους. Η ανώτατη διάρκεια του ταξιδιού είναι 30 ημέρες.

Καλύψεις

Βασικοί Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι από Ατύχημα ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΛΑΔΑ
1. ΘΑΜΑ
Θάνατος 30.000 30.000
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα 8.000 8.000
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα ποσοστό % επί του κεφαλαίου ανάλογα με το βαθμό ανικανότητας 8.000 8.000
2. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Έξοδα νοσηλείας από ατύχημα σε δημόσιο νοσοκομείο 5.000 -
Έξοδα νοσηλείας από ασθένεια σε δημόσιο νοσοκομείο 2.000 -
ΙΦΕ εκτός Νοσοκομείου από Ατύχημα 500 500
ΙΦΕ εκτός Νοσοκομείου από Ασθένεια 250 250
3. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Επαναπατρισμός του Ασφαλισμένου ένα αεροπορικό εισιτήριο μέχρι 300 ένα εισιτήριο με δημόσιο μέσο μεταφοράς μέχρι 80
Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του Ασφαλισμένου ένα αεροπορικό εισιτήριο μέχρι 300 ένα εισιτήριο με δημόσιο μέσο μεταφοράς μέχρι 80
Έξοδα μετακίνησης στενού συγγενή του Ασφαλισμένου για την ανάληψη της φροντίδας των ανηλίκων τέκνων του, που συνταξιδεύουν με αυτόν ένα αεροπορικό εισιτήριο με επιστροφή μέχρι 500 ένα εισιτήριο με δημόσιο μέσο μεταφοράς μέχρι 150
Δαπάνες Επαναπατρισμού Σωρού 1.500 1.000
Δαπάνες Καθυστέρησης Πτήσης 500 500
Δαπάνες Διακοπής Ταξιδιού 600 600
Δαπάνες μετά από Απώλεια ή Κλοπή Διαβατηρίου 500 300
Δαπάνες για την Απώλεια Αποσκευών 300 300
Δαπάνες Καθυστέρησης Άφιξης Αποσκευών 300 200

Προϋποθέσεις

 • Αίτηση Ασφάλισης.
 • Τα ασφάλιστρα προκαταβάλλονται της έναρξης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
 • Σε περίπτωση ατυχήματος στο εξωτερικό, ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να προσκομίσει μεταφρασμένα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα όλα τα αποδεικτικά έγγραφα και δικαιολογητικά (γνωματεύσεις, ιατροφαρμακευτικές δαπάνες κλπ.) από την πλησιέστερη Ελληνική Προξενική Αρχή.

Όροι

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ ΣΩΡΟΥ

Καλύπτονται τα μεταφορικά έξοδα της σωρού, εφόσον το ατύχημα συνέβη σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 χιλιομέτρων από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του ασφαλισμένου και μέχρι του ποσού που αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΤΗΣΗΣ

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης καθυστέρησης πτήσης καταβάλλεται το ποσό των €50 για κάθε δώδεκα (12) ώρες καθυστέρησης έως του ποσού που αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Σε περίπτωση διακοπής ταξιδιού του Ασφαλισμένου λόγω θανάτου, σοβαρού ατυχήματος ή μη προϋπάρχουσας ασθένειας του ίδιου, του συνοδού του ή συγγενούς Α΄ βαθμού συγγενείας καλύπτονται, έως του ποσού που αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ:

 • Τα έξοδα για την επιστροφή του Ασφαλισμένου στον τόπο μόνιμης διαμονής του.
 • Οι δαπάνες του ταξιδιού που έχουν προκαταβληθεί από τον Ασφαλισμένο και τις οποίες δεν μπορεί να επανεισπράξει.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

Καλύπτονται τα έξοδα επανέκδοσης του διαβατηρίου μέχρι του Ανώτατου Ποσού που αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ σε περίπτωση ολικής απώλειάς του.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

Με τον όρο «αποσκευές» εννοείται κάθε προσωπικό αντικείμενο του Ασφαλισμένου που μεταφέρεται από αυτόν κατά την διάρκεια του ταξιδιού του. Σε περίπτωση ολικής απώλειας των αποσκευών κατά την διάρκεια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του μεταφορέα ή εντός δωματίου ξενοδοχείου/ενοικιαζομένου δωματίου, καταβάλλεται το ποσό που αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΑΦΙΞΗΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

Σε περίπτωση καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών μεγαλύτερης των έξι (6) ωρών, καταβάλλονται τα έξοδα που θα πραγματοποιήσει ο Ασφαλισμένος έως του ποσού που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης για την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης.

Προγράμματα ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΖΑΣ

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστική ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΖΑΣ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει το Προσωπικό Ατύχημα του ταξιδιώτη κατά την διάρκεια του ταξιδιού..

Καλύψεις

Βασικοί Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι Α Β Γ
Θάνατος από Ατύχημα 1.000 30.000 10.000
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα 1.000 30.000 10.000
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα ποσοστό % επί του κεφαλαίου ανάλογα με το βαθμό ανικανότητας 1.000 30.000 10.000
Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες από Ατύχημα / Ασθένεια
Επαναπατρισμός του Ασφαλισμένου λόγω ατυχήματος
30.000 30.000 30.000
Δαπάνες Επαναπατρισμού Σωρού 1.500 1.500 1.500
Δαπάνες μετά από Απώλεια ή Κλοπή Διαβατηρίου 500 500 500

Προϋποθέσεις

 • Αίτηση Ασφάλισης.
 • Τα ασφάλιστρα προκαταβάλλονται της έναρξης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
 • Για την παροχή - Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες από Ατύχημα ή Ασθένεια- ισχύουν τα ακόλουθα :
 • Καλύπτονται οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο εντός Δημόσιου Νοσοκομείου ή/ και Εξωτερικά Ιατρεία Δημόσιου Νοσοκομείου με τα εξής επιμέρους όρια :
  • Για διαγνωστικές εξετάσεις, έως 500€ κατά περίπτωση
  • Μικρές χειρουργικές επεμβάσεις που δεν χρήζουν νοσηλείας, έως 1.000 € κατά περίπτωση
  • Ιατρικές επισκέψεις με ανώτατο όριο αμοιβής 50€ ανά επίσκεψη
  • Φάρμακα έως 200 € κατά περίπτωση
  • Δεν καλύπτονται οι φυσικοθεραπείες
  • Κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης καλύπτεται μία (1) μόνο νοσηλεία εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας, με ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας τις 30.000 €. Κάλυψη εξόδων νοσηλείας 80% & απαλλαγή 1.000 €. Σε περίπτωση επανέκδοσης της ασφάλισης, οποιαδήποτε νοσηλεία προηγούμενης ασφαλιστικής περιόδου δεν θα θεωρείται ως συνέχεια και δεν θα καλύπτεται (προϋπάρχουσα).
  • Σε περίπτωση ατυχήματος στο εξωτερικό, ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να προσκομίσει μεταφρασμένα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα όλα τα αποδεικτικά έγγραφα και δικαιολογητικά (γνωματεύσεις, ιατροφαρμακευτικές δαπάνες κλπ.)από την πλησιέστερη Ελληνική Προξενική Αρχή.

Όροι

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ ΣΩΡΟΥ

Καλύπτονται τα μεταφορικά έξοδα της σωρού, εφόσον το ατύχημα συνέβη σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 χιλιομέτρων από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του ασφαλισμένου και μέχρι του ποσού που αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ, αποκλειστικά με αεροσκάφος αναγνωρισμένης αεροπορικής εταιρίας που εκτελεί κανονικά δρομολόγια.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

Καλύπτονται τα έξοδα επανέκδοσης του διαβατηρίου μέχρι του Ανώτατου Ποσού που αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ σε περίπτωση ολικής απώλειάς του.

Επεξήγηση συμβόλων - χρωμάτων

Σύμβολο Επεξήγηση
    Η ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
    Η ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
    ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ - ΟΡΟΙ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Φόρμα Επικοινωνίας

Εαν ενδιαφέρεστε για κάποιο από τα παραπάνω προϊόντα αφήστε μας τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.