Ασφάλιση σκάφους αναψυχής

Έξυπνα και ευέλικτα προγράμματα για κάθε σας ασφαλιστική ανάγκη

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΝΡ ΒΟΑΤ, καλύπτει την Αστική Ευθύνη των ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής, ταχυπλόων ή ιστιοπλοϊκών, φουσκωτών, πολυεστερικών ή ξύλινων, μηχανοκίνητων ή μη, ιδιωτικών ή επαγγελματικών σύμφωνα με τον Νόμο 4256/2014.

Υποχρέωση για ασφάλιση έχουν τα Ελληνικής ή ξένης σημαίας σκάφη, ή άλλα πλωτά μέσα που θεωρούνται ταχύπλοα, δηλαδή με ιπποδύναμη μηχανής άνω των 30 HP ή ειδικής κατασκευής εξωλέμβια μηχανή άνω των 15 HP ή σκάφη που μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα άνω των 15 κόμβων.

Γιατί να επιλέξετε την NP ασφαλιστική και για ασφάλιση σκάφους

Γιατί σας παρέχει:
 • Σύγχρονη αντίληψη
 • Φιλική εξυπηρέτηση
 • Συνέπεια και σεβασμό στον πελάτη
 • Φερεγγυότητα


Ν 4256/2014 Κυριότερα Σημεία Αναφοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Άρθρο 1 Ορισμοί
 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:
  • α. Πλοίο αναψυχής: είναι κάθε σκάφος ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο, το οποίο μπορεί από τη γενική κατασκευή του να χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής.
  • β. Ιστιοφόρο πλοίο αναψυχής: το οποίο διαθέτει επαρκή ιστιοφορία, ως κύριο μέσο πρόωσης, μπορεί να φέρει μηχανή για βοηθητική πρόωση και αν είναι επαγγελματικό, πληροί επιπλέον τα κριτήρια τα οποία ορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 2.
  • γ. Μηχανοκίνητο πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει μηχανή ως κύριο μέσο πρόωσης και βοηθητικό μέσο πρόωσης, εάν αυτό απαιτείται.
  • δ. Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής μεταφορικής ικανότητας έως και σαράντα εννέα (49) επιβατών, το οποίο διαθέτει επαρκής και κατάλληλους χώρους ενδιαίτησης ειδικά για τους επιβάτες, για την εκμετάλλευση του οποίου συνάπτεται σύμβαση ολικής ναύλωσης.
  • ε. Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής το οποίο δεν είναι επαγγελματικό.
  • στ. Μικρό σκάφος: είναι κάθε σκάφος ολικού μήκους έως και επτά (7) μέτρων, ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο.
  • ζ. Επαγγελματικό Τουριστικό Ημερόπλοιο: είναι το μικρό σκάφος ή το πλοίο αναψυχής ή το επιβατηγό τουριστικό πλοίο, το οποίο εκτελεί ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι, όπως ορίζεται στο άρθρο 12.
  • η. Παραδοσιακό πλοίο: είναι το πλοίο, υπό ελληνική σημαία, επαγγελματικό ή ιδιωτικό, το οποίο είναι πρωτότυπο ή ομοίωμα ιστορικού ή παλιού πλοίου, που έχει κατασκευαστεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του από υλικά όμοια με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πρωτότυπου και συγκεντρώνει τα κριτήρια χαρακτηρισμού του ως παραδοσιακού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της παραγράφου 2.
  • θ. Πλοίαρχος: είναι το πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί, με σύμβαση ναυτολόγησης, η διακυβέρνηση του πλοίου αναψυχής.
  • ι. Κυβερνήτης: ο κυβερνήτης είναι το πρόσωπο το οποίο έχει όλες τις αρμοδιότητες και ευθύνες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τον πλοίαρχο.
  • ια. Επιβάτης: κάθε πρόσωπο, το οποίο επιβαίνει σε πλοίο αναψυχής επαγγελματικό ή ιδιωτικό ή επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο, εκτός του πλοιάρχου, του κυβερνήτη, του πληρώματος και των παιδιών κάτω του ενός έτους.
  • ιβ. Επιβαίνοντες: ο πλοίαρχος, ο κυβερνήτης, το πλήρωμα, οι επιβάτες και τα παιδιά ηλικίας κάτω του ενός έτους, καθώς και τυχόν βοηθητικό προσωπικό, που επιβαίνουν σε ιδιωτικό ή επαγγελματικό πλοίο αναψυχής ή σε επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο.
  • ιγ. Χώροι ενδιαίτησης: είναι οι κλειστοί χώροι διαμονής, σίτισης και υγιεινής του πλοίου.

Που απευθύνεται

 • Ταχύπλοα – μηχανοκίνητα (πολυεστερικά, ξύλινα, φουσκωτά) προσωπικής αναψυχής
 • Ιστιοπλοϊκά προσωπικής αναψυχής
 • Μη μηχανοκίνητα (Κανό, Θαλάσσια Ποδήλατα, Ιστιοσανίδες, Optimist, Laser) προσωπικής αναψυχής
 • Jet ski προσωπικής αναψυχής
 • Ταχύπλοα – μηχανοκίνητα (πολυεστερικά, ξύλινα, φουσκωτά) επαγγελματικής αναψυχής
 • Ιστιοπλοϊκά με καπετάνιο (μόνιμο πλήρωμα) επαγγελματικής αναψυχής
 • Μη μηχανοκίνητα (Κανό, Θαλάσσια Ποδήλατα, Ιστιοσανίδες, Optimist, Laser) επαγγελματικής αναψυχής
 • Περιηγητικά ημερήσιων πλόων
μέχρι 16 μέτρα μήκους και ηλικίας μέχρι 22 ετών.

Καλύψεις

Κάλυψη NP BOAT
Θαλάσσιο ατύχημα που έχει σαν συνέπεια την πρόκληση σωματικής βλάβης ή το θάνατο ενός τρίτου ή περισσοτέρων τρίτων προσώπων ανεξαρτήτως αριθμού παθόντων. 50.000 ανά άτομο και 500.000 ανά γεγονός
Θαλάσσιο ατύχημα που έχει σαν συνέπεια την πρόκληση υλικών ζημιών σε βάρος της περιουσίας ενός τρίτου ή περισσοτέρων τρίτων προσώπων ανεξαρτήτως αριθμού παθόντων. 150.000 ανά γεγονός και ανώτατο
Δαπάνη καθαρισμού της θαλάσσιας περιοχής που ρυπάνθηκε συνεπεία πρόκλησης ρύπανσης θαλασσίου περιβάλλοντος 150.000 ανά γεγονός και ανώτατο
Ανώτατο Όριο Ευθύνης της Εταιρίας 800.000

Φόρμα Επικοινωνίας

Εάν ενδιαφέρεστε για κάποιο από τα παραπάνω προϊόντα αφήστε μας τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.