Όροι Χρήσης

O δικτυακός τόπος www.np-asfalistiki.gr δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες σχετικά με ασφαλιστικά προϊόντα.Οι όροι χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο που επισκέπτεται οποιαδήποτε σελίδα του δικτυακού τόπου.

Οι πληροφορίες και το υλικό ανήκουν στην NP ασφαλιστική και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία αυτής. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα από τους επισκέπτες απαγορεύεται όμως οποιαδήποτε μορφή παρέμβασης, αντιγραφής, αναπαραγωγής, διανομής, διάδοσης των πληροφοριών αυτών για οποιοδήποτε άλλο λόγο(κερδοσκοπικό) πέραν από προσωπική χρήση.

Ο δικτυακός τόπος παρέχει σε πολλά σημεία παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών και δε διερευνώνται, αναλύονται ή ελέγχονται από την NP ασφαλιστική.Κατά συνέπεια η χρήση και η πρόσβαση στους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους γίνεται με ευθύνη των χρηστών και σε κάθε περίπτωση η NP ασφαλιστική δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο αυτών.

Οι υπεύθυνοι του www.np-asfalistiki.gr έχουν το δικαίωμα να μεταβάλλουν το περιεχόμενο των όρων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς καμία προειδοποίηση. Οι επισκέπτες οφείλουν να είναι ανά πάσα στιγμή ενήμεροι για την ισχύουσα πολιτική.

Ο δικτυακός τόπος www.np-asfalistiki.gr είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης.

Οι χρήστες προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες και υπηρεσίες του δικτυακού τόπου χρειάζεται να γνωστοποιήσουν προσωπικά τους δεδομένα.

Η γνωστοποίηση των δεδομένων αυτών συνεπάγεται και τη συγκατάθεση του χρήστη στην περαιτέρω επεξεργασία τους για λόγους στατιστικούς ή βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το www.np-asfalistiki.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμοι και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η χρησιμοποίηση του δικτυακού τόπου www.np-asfalistiki.gr συνεπάγεται ρητά και ανεπιφύλακτα αποδοχή των ανωτέρω όρων.