Διαδικασία Υποβολής & Διαχείρισης Παραπόνων / Αιτιάσεων

Η εξυπηρέτηση των πελατών - ασφαλισμένων μας καθώς και η ικανοποίηση των προσδοκιών τους είναι στρατηγικής σημασίας για την Διοίκηση και τους ανθρώπους που εργάζονται στην NP Ασφαλιστική.

Στα πλαίσια εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων και των λοιπών συναλλασσόμενων με την Εταιρεία μας, σας προτρέπουμε στην περίπτωση κάποιου παραπόνου / αιτίασης,  να μας το επισημάνετε  συμπληρώνοντας & υποβάλλοντας την κάτωθι φόρμα.

Η Εταιρεία αφού το εξετάσει θα σας απαντήσει εντός πενήντα (50) ημερών από την παραλαβή του,  στα στοιχεία που μας έχετε υποδείξει.  Σε περίπτωση υπέρβασης του προβλεπόμενου χρόνου, η Εταιρεία θα σας εξηγήσει γραπτώς τον λόγο καθυστέρησης αναφέροντας κατά προσέγγιση τον νέο χρόνο ολοκλήρωσης της επεξεργασίας του παραπόνου / αιτίασης. Στην περίπτωση που η απάντησή μας δεν σας ικανοποιεί, έχετε το δικαίωμα να κοινοποιήσετε το παράπονό / αιτίασή σας στις παρακάτω αρμόδιες Αρχές.

Επισημαίνεται, ότι η  ενεργοποίηση του μηχανισμού διαχείρισης του παραπόνου / αιτίασής σας, δεν διακόπτει την παραγραφή της εννόμου αξιώσεώς σας.

Αρμόδιες Αρχές

·        Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Γενική Γραμματεία καταναλωτή
Πλατεία Κάνιγγος, 10181 Αθήνα
Τηλ. 1520, fax. 210 3843549,email 1520@efpolis.gr

·         Συνήγορος του καταναλωτή
Λ. Αλεξάνδρας 144, 11471 Αθήνα
Τηλ. 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458, Fax.: 210 6460414
email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr

·         Τράπεζα της Ελλάδος
Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
τηλ. 210 3205529
email: dep.insurancesupervision@bankofgreece.gr
insurancecomplaints@bankofgreece.gr

Εναλλακτικοί τρόποι υποβολής παραπόνων / αιτιάσεων

1.     Ταχυδρομικώς στην Διεύθυνση : Λεωφ. Κηφισίας 81-83 151 24 Μαρούσι, υπόψιν Υπευθύνου Διαχείρισης Αιτιάσεων

2.     Ηλεκτρονικά στο e-mail complaints@np-asfalistiki.gr

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση καλέστε στο 210 – 4173300, Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ. Στέφανος Κωνσταντέλος

Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png tif pdf doc docx xls xlsx.