Εταιρίες που συμμετέχουν στον φιλικό διακανονισμό

Ο φιλικός διακανονισμός είναι ένας εύκολος τρόπος αποζημίωσης του αναίτιου οδηγού από την ασφαλιστική του εταιρεία. Για να ισχύσει, θα πρέπει να εμπλέκονται μόνο δύο οχήματα και να συμμετέχουν και οι δύο ασφαλιστικές εταιρίες των εμπλεκομένων στον φιλικό διακανονισμό.

Παρακάτω βλέπετε τις εταιρίες που συμμετέχουν στο σύστημα του φιλικού διακανονισμού:

NP-INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.
INTERAMERICAN E.E.A.Z. A.E.
NATIONAL UNION - FIRE INS. PITTSBURGH PA
DEMCO INSURANCE
EVIMA GROUP A.A.E.
ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α.
ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.
ING E.Α.Ε.Γ.Α
ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.
INTERLIFE S.A. Α.Α.Ε. Γ.Α
GENERALI HELLAS Α.Ε.Α.Ζ.
ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Α.Ε.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
EFG EUROLIFE Α.Ε.Γ.Α.
INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.
PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.- ΜΙΝΕΤTΑ
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
VICTORIA Α.Α.Ε.Ζ.