Ιστορία

Η Ασφαλιστική Εταιρεία ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1972.
Στη μακρά της παρουσία στο χώρο των ασφαλειών, διακρίθηκε για τη μεγάλη προσφορά της στο θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης, αλλά και για τη σεμνότητα με την οποία διαχειρίστηκε τις υποθέσεις των πελατών της. Το Σεπτέμβριο του 1995, η εταιρεία περιήλθε στην ιδιοκτησία της ασφαλιστικής εταιρείας AGF - ΚΟΣΜΟΣ, όπου και παρέμεινε ως θυγατρική της, για τέσσερα και πλέον χρόνια. Το Δεκέμβριο του 1999, η εταιρεία μεταβιβάστηκε στον ασφαλιστικό Όμιλο ALLIANZ Ελλάδος και παρέμεινε στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του Ομίλου μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 2003.

Στις 3 Δεκεμβρίου 2003, μια ομάδα δέκα επιχειρηματιών με μεγάλη εμπειρία στα ασφαλιστικά δρώμενα της χώρας και πραγματικό ενδιαφέρον για το θεσμό και τον άνθρωπο, εξαγόρασαν, από τον Όμιλο ALLIANZ, το 100% των μετοχών της εταιρείας. Με την εξαγορά της, το σύνολο του χαρτοφυλακίου των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, μετά των συναφών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, παρέμειναν στην ALLIANZ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Από την πρώτη στιγμή, η νέα διοίκηση μετονόμασε την εταιρεία σε ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, με διακριτικό τίτλο NP ασφαλιστική. Ως βασική επιδίωξη, τέθηκε η δημιουργία μιας υποδειγματικής εταιρείας με ευρωπαϊκή νοοτροπία και προοπτική, που όλες οι δυνάμεις της θα υπηρετούν τις ίδιες αξίες και θα εργάζονται κάτω από τις ίδιες αρχές:


της ειλικρίνειας,
της συνέπειας,
της χρηστής διαχείρισης.

Η NP ασφαλιστική, στα δέκα χρόνια λειτουργίας της, έχει σημειώσει, χωρίς καμία «ξένη» χρηματοδότηση και μέσα σ΄ ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, μια επιτυχημένη πορεία ανάπτυξης και προόδου, στηριζόμενη αποκλειστικά στον ανθρώπινο παράγοντα, στη σκληρή δουλειά, στο όραμα και στις κοινές αρχές όλων των ανθρώπων που την υπηρετούν.
Στο σύντομο αυτό διάστημα, από το Δεκέμβριο του 2003, η εταιρεία έχει καταφέρει, εκτός της σημαντικής ανάπτυξης των οικονομικών της μεγεθών, να στέκεται στην ασφαλιστική αγορά με αυτοπεποίθηση και αξιοπιστία, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων της, των συνεργατών της, της Δημόσιας Διοίκησης και του ασφαλιστικού κόσμου γενικότερα.

H NP ασφαλιστική δραστηριοποιήθηκε, αρχικά, στους κλάδους Πυρός, Αυτοκινήτων, Μεταφορών, Ατυχημάτων εν γένει, Ευθύνης Αποζημιώσεων, Χαλάζης, Κλοπής, Ζημιών, Θραύσης και Μηχανών. Από την 21 Ιουλίου 2006, με την έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η εταιρεία επέκτεινε τις εργασίες της και στους κλάδους Πλοίων, Αστικής Ευθύνης Σκαφών, Νομικής Προστασίας και του κλάδου Βοήθειας, παρέχοντας πλέον στους πελάτες της ολοκληρωμένες ασφαλιστικές καλύψεις, με προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα να καλύπτουν όλες τις σύγχρονες και πραγματικές τους ανάγκες.

Η εταιρεία, στο διάστημα αυτό, δημιούργησε ένα αξιόμαχο Δίκτυο Πωλήσεων 700 συνεργατών σε όλη την ελληνική επικράτεια, που απασχολείται, κατά ένα μεγάλο μέρος του, στα 25 καταστήματα πωλήσεων της εταιρείας και, κατά το υπόλοιπο, σε δικά τους οργανωμένα γραφεία, προσφέροντας άψογη εξυπηρέτηση σε περισσότερους από 130.000 πελάτες.