Ζημιές Κλάδου Αυτοκινήτων

 
Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε την Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλέφωνο 210 4173157.
Σε περίπτωση που δεν καλέσατε επιτόπου την Φροντίδα Ατυχήματος, φροντίστε να δηλώσετε άμεσα το ατύχημα
στην Εταιρία, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τα κάτωθι έντυπα:
 

«Αίτηση Αποζημίωσης», κάντε κλικ εδώ (pdf)

«Υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος», κάντε κλικ εδώ (pdf)

Τρόποι Αποστολής:

  •          Με fax στο τηλέφωνο 210 4173336
  •          Με e-mail: claims@np-asfalistiki.gr
  •         Ταχυδρομικώς στην διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 81-83 Τ.Κ 151 24 Μαρούσι
  •         Ή απευθυνθείτε στα κάτωθι Καταστήματα της Εταιρίας

 

Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε την παρακάτω φόρμα για δήλωση ατυχήματος ή για οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία με τις Ζημιές Κλάδου Αυτοκινήτων.

 

Φόρμα επικοινωνίας
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx bz2 dmg gz jar rar sit tar zip.