Συνέντευξη προέδρου & διευθύνοντος συμβούλου κ. Γ. Ζάχου στο Insurance World