Ασφάλιση κατοικίας

«Πουθενά δεν αισθάνεται κάποιος περισσότερη ασφάλεια από ό,τι στο σπίτι του». Έτσι, τουλάχιστον, θα έπρεπε να είναι για το δικό μας αγαπημένο χώρο, με τα δικά μας αγαπημένα πρόσωπα, με τα δικά μας αγαπημένα αντικείμενα. Σήμερα η NP ασφαλιστική σάς προσφέρει τα πιο σύγχρονα και ολοκληρωμένα προγράμματα Ασφάλισης του Κλάδου Πυρός. Με συνέπεια και ευελιξία, προσαρμόζεται στις ανάγκες σας για να μπορείτε, πάντα, εσείς να νιώθετε στο σπίτι σας ασφαλείς... σαν στο σπίτι σας!

Γιατί να ασφαλίσετε το σπίτι σας;
Γιατί πρόκειται για:
 • ένα περιουσιακό στοιχείο με μεγάλη οικονομική αξία και συναισθηματική αξία,
 • μια πιθανότητα ζημιάς που κανείς δεν ξέρει πότε και σε ποιους θα συμβεί,ούτε και με ποιες οικονομικές συνέπειες,
 • μια εξασφάλιση με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος (σε σχέση με τη μεγάλη αξία της κατοικίας),
 • ασφάλιση που είναι υποχρεωτική σε περίπτωση δανειοδότησης

Προγράμματα NP ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ SIMPLE, BASIC, PLUS
 • Τα ανωτέρω προϊόντα καλύπτουν την οικοδομή, που έχει αποκτηθεί με δάνειο, καθώς και το περιεχόμενο της.
 • Τρία προϊόντα, που καλύπτουν τις ασφαλιστικές απαιτήσεις όλων των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων.
 • Το πιο ανταγωνιστικό ασφάλιστρο της αγοράς.
 • Αποζημίωση σε αξία αντικατάστασης.
NP ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ (MORTGAGEE)SIMPLEBASICPLUS
ΚΑΛΥΨΕΙΣ   
Πυρκαγιά, Kεραυνός, Εκρηξη, Δάσος, Πτώση Αεροσκαφών
Σεισμός και πυρκαγιά μετά από σεισμό
Αξία αντικατάστασης για κτίριο
Πρόσκρουση οχήματος
Τρομοκρατικές
Πλημμύρα 
Θύελλα, Καταιγίδα 
Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός 
Ζημιές από πυρόσβεση
Έξοδα άντλησης υδάτων1% του Ασφ. Κεφ.1% του Ασφ. Κεφ.1% του Ασφ. Κεφ.
Δαπάνες ελαχιστοποίησης της ζημιάς1% του Ασφ. Κεφ.1% του Ασφ. Κεφ.1% του Ασφ. Κεφ.
Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων5% του Ασφ. Κεφ.5% του Ασφ. Κεφ.5% του Ασφ. Κεφ.
Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών   
Καπνός  
Κάλυψη δόσης στεγαστικού δανείου από καλυπτόμενο κίνδυνο 300 ανά μήνα και μέχρι 6 μήνες300 ανά μήνα και μέχρι 6 μήνες
Πτώση δένδρων και στύλων ΔΕΗ/ΟΤΕ συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων
Ζημιές στην οικοδομή κατά τη διάρκεια κλοπής ή διάρρηξης σε Α' κίνδυνο1.500 1.500
Διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων και / ή δεξαμενών ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού & αποχέτευσης  εφόσον η ηλικία του κτιρίου είναι <30 ετώνεφόσον η ηλικία του κτιρίου είναι <30 ετών
Στάσεις, απεργείες, πολιτικές ταραχές
Κακόβουλες ενέργειες
Όρος Πρόνοιας μέχρι 5% 10%
Θραύση Κρυστάλλων 1.500 1.500
Βραχυκύκλωμα 3.000 3.000
Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων και μόνο για υλικές ζημιές20% του Ασφ. Κεφ.20% του Ασφ. Κεφ.20% του Ασφ. Κεφ.

Πρόγραμμα NP ΚΑΤΟΙΚΙΑ TWENTY
 • Καλύπτει την οικοδομή και το περιεχόμενο κατοικίας και γραφείου, της οποίας η άδεια έχει εκδοθεί την τελευταία 20ετία.
 • Πολύ ανταγωνιστικό ασφάλιστρο.
 • Αποζημίωση σε αξία αντικατάστασης.
NP ΚΑΤΟΙΚΙΑTWENTY
ΚΑΛΥΨΕΙΣ 
Πυρκαγιά, Kεραυνός, Εκρηξη, Δάσος, Πτώση Αεροσκαφών
Σεισμός και πυρκαγιά μετά από σεισμό
Αξία αντικατάστασης για κτίριο
Πρόσκρουση οχήματος
Τρομοκρατικές
Πλημμύρα
Θύελλα, Καταιγίδα
Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός
Ζημιές από πυρόσβεση
Έξοδα άντλησης υδάτων1% του Ασφ. Κεφ.
Δαπάνες ελαχιστοποίησης της ζημιάς1% του Ασφ. Κεφ.
Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων5% του Ασφ. Κεφ.
Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών 
Καπνός
Πτώση δένδρων και στύλων ΔΕΗ/ΟΤΕ συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων
Ζημιές στην οικοδομή κατά τη διάρκεια κλοπής ή διάρρηξης σε Α' κίνδυνο1.500
Διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων και / ή δεξαμενών ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού & αποχέτευσης εφόσον η ηλικία του κτιρίου είναι <20 ετών
Στάσεις, απεργείες, πολιτικές ταραχές
Κακόβουλες ενέργειες
Όρος Πρόνοιας μέχρι 5%
Θραύση Κρυστάλλων1.500
Βραχυκύκλωμα3.000
Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων και μόνο για υλικές ζημιές20% του Ασφ. Κεφ.

Προγράμματα NP ΚΑΤΟΙΚΙΑ
NP ΚΑΤΟΙΚΙΑSIMPLEBASICPLUSΕΞΟΧΙΚΗ
ΚΑΛΥΨΕΙΣ    
Πυρκαγιά
Κεραυνός
Ευρεία έκρηξη και έκρηξη ηλιακού θερμοσίφωνα
Δάσος
Πτώση Αεροσκαφών
Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων
Καπνός
Ζημιές από πυρόσβεση
Έξοδα άντλησης υδάτων1% του Ασφ. Κεφ.1% του Ασφ. Κεφ.1% του Ασφ. Κεφ.1% του Ασφ. Κεφ.
Δαπάνες ελαχιστοποίησης της ζημιάς1% του Ασφ. Κεφ.1% του Ασφ. Κεφ.1% του Ασφ. Κεφ.1% του Ασφ. Κεφ.
Όρος Πρόνοιας 10%
Ιδίες ζημιές λέβητα κεντρικής θέρμανσης έως 15 ετών σε Α' κίνδυνο 5.0005.0005.000
Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές
Κακόβουλες ενέργειες
Τρομοκρατικές
Κλοπή μετά από διάρρηξη, αναρρίχηση, ληστεία  
Ζημιές στην οικοδομή από τον κλέφτη κατά την διάρκεια της κλοπής σε Α' κίνδυνο max 5% του α.κ.max 5% του α.κ.2.000
Διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων και / ή δεξαμενών ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού & αποχέτευσης  εφόσον η ηλικία του κτιρίου είναι <30 ετώνεφόσον η ηλικία του κτιρίου είναι <30 ετώνεφόσον η ηλικία του κτιρίου είναι <30 ετών
Έξοδα διερευνητικών εργασιών 200200 
Πτώση δένδρων και στύλων ΔΕΗ/ΟΤΕ συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων 
Εξοδα μεταστέγασης 1.5001.5001.000
Εξοδα αποκομιδής συντριμμάτων  5% max 3.0005% max 3.0005% max 3.000
Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών    
Βραχυκύκλωμα σε Α' κίνδυνο 3.0003.000 
Πλημμύρα  
Θύελλα, Καταιγίδα  
Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός  
Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων, καθρεπτών σε Α' κίνδυνο 1.5001.500 
Απώλεια ενοικίων (για ιδιοκτήτες) 3% του α.κ. μέχρι 12 μήνες3% του α.κ. μέχρι 12 μήνες 
Κάλυψη περιεχομένου θυρίδας τραπέζης από πυρκαγιά, κλοπή και πλημμύρα σε Α' κίνδυνο 9.0009.000 
Καθίζηση, κατολίσθηση, κατάρρευση συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνουσυνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου 
Αυτόματη ανασύσταση ασφαλιζομένων κεφαλαίων κατόπιν υλικής ζημιάς με καταβολή ασφαλίστρων pro rata από την ημέρα ζημιάς  
Όρος 72 ωρών  
Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων και μόνο για υλικές ζημιές 30% του Ασφ. Κεφ.30% του Ασφ. Κεφ.10.000
Αλλοίωση τροφίμων εντός ψυγείου συνεπεία υλικής ζημιάς από ασφαλιζόμενους κινδύνους και διακοπή ρεύματος πέραν των 12 ωρών max 400max 400 
Έξοδα επανέκδοσης εγγράφων (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια εργασία ή παραμονής, αστυνομική ταυτότητα) εξαιτίας απώλειας μετά από κλοπή max 400max 400 
Κάλυψη παγίων εξόδων των λογαριασμών Ηλεκτρισμού, Ύδρευσης, Αερίου και Σταθερής Τηλεφωνίας συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου max 400max 400 
Αξία αντικατάστασης για κτίριο και περιεχόμενο πλην ρουχισμού
Λίστα περιεχομένου για αντικείμενα άνω των €1.0001.0001.000600
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ    
Σεισμός και πυρκαγιά μετά από σεισμό
Κλοπή μετά από διάρρηξη   


Ενδιαφέρεστε για κάποιο πρόγραμμα; έχετε κάποια ερώτηση; συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας