Ασφάλιση μεταφορών

Θέλετε να μεταφέρετε τα εμπορεύματά σας ή, γενικότερα, διάφορα αντικείμενά σας χωρίς απώλειες; Σήμερα η NP ασφαλιστική σάς προσφέρει τα πιο σύγχρονα και ολοκληρωμένα προγράμματα Ασφάλισης στον Κλάδο Μεταφορών. Με συνέπεια και ευελιξία, προσαρμόζεται στις ανάγκες σας για να μπορείτε εσείς να πραγματοποιείτε τις μεταφορές σας - σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο - χωρίς φόβους και ανασφάλειες..
Γιατί να ασφαλίσετε εμπορεύματα ή, γενικά, μεταφερόμενα αντικείμενα στο κλάδο μεταφορών;
Γιατί πρόκειται για
  • μεταφορά εμπορευμάτων - κάτι που εμπεριέχει πιθανότητα κινδύνων,
  • περιουσιακά στοιχεία με οικονομική αξία,
  • μια πιθανότητα ζημιάς που κανείς δεν ξέρει πότε και σε ποιους θα συμβεί, ούτε και με ποιες οικονομικές συνέπειες,
  • μια ασφάλιση με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος σε σχέση με την οικονομική αξία του μεταφερόμενου είδους.
Γιατί επιλέγετε πάντα την NP ασφαλιστική
Γιατί, με την NP ασφαλιστική, έχετε όλη την πληροφόρηση που χρειάζεστε για να αποφασίσετε σωστά για το πρόγραμμα ασφάλισης που θέλετε. Πριν την ασφάλιση, γίνεται αναλυτική ενημέρωση, σε συνεργασία με εξειδικευμένο συνεργάτη, για
  • την πληρότητα των καλύψεων,
  • το είδος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που ταιριάζει στις ανάγκες του πελάτη,
  • το ασφάλιστρο,
  • τη διαδικασία αποζημιώσεων σε περίπτωση ζημιάς.

Επιπλέον, παρέχεται Δυνατότητα Κάλυψης Αστικής Ευθύνης για μεταφορές.
Επιλέξτε την ενότητα που σας ενδιαφέρει για να ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα ευθύνης μεταφορέα:

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ καλύπτει τους Μεταφορείς για την ευθύνη τους, σύμφωνα με τον Ν. 3887/2010, για τυχόν υλικές ζημιές που μπορεί να υποστούν τα εμπορεύματα, που μεταφέρουν μέχρι την παράδοση αυτών στον τελικό προορισμό.

Που απευθύνεται;

Σε επαγγελματίες μεταφορείς και μεταφορικές εταιρίες.

Καλύψεις - εξαιρέσεις

Το πρόγραμμα, πιο συγκεκριμένα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του Μεταφορέα για τυχόν υλικές ζημιές των εμπορευμάτων ιδιοκτησίας τρίτων, που μεταφέρονται με συγκεκριμένα σχήματα και που θα προκληθεί αμέσως ή εμμέσως κατά τον χρόνο μεταφοράς και συνεπεία αποδεδειγμένου συμβάντος πρόσκρουσης, σύγκρουσης, ανατροπής του μεταφορικού μέσου, πυρκαγιάς, κεραυνού και έκρηξη λεβήτων ή κινητήρων, υποχώρησης οδοστρωμάτων, καταρρεύσεως γεφυρών ή σηράγγων, καθίζησης εδάφους, πλημμύρας ποταμών ή λιμνών, πτώσεως όγκων βράχων ή χιονιού. Θα πρέπει να υπάρχει σε ισχύ Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου του ΚΤΕΟ. Εξαιρείται της κάλυψης οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά μεταξύ οχημάτων του ίδιου ιδιοκτήτη.

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Τα είδη των εμπορευμάτων που διακινούνται.

ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Χρεόγραφα, πολύτιμοι λίθοι, έργα τέχνης, εκρηκτικά, έγγραφα, χαρτονομίσματα, κάρτες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας κλπ

ΤΑΞΙΔΙ

Εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

ΡΗΤΡΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ

Είναι το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας κυρίως στη μεταφορά με πλοίο.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Δόλος - βαριά αμέλεια - ακατάλληλη συσκευασία - κακή στοιβασιά - κλοπή – ηλεκτρονικές, μηχανολογικές απορρυθμίσεις κοκΕνδιαφέρεστε για κάποιο πρόγραμμα; έχετε κάποια ερώτηση; συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας

Φόρμα ενδιαφέροντος
Επικοινωνήστε άπευθείας με την εταιρία