Ασφάλιση φωτοβολταϊκών

Τα Φωτοβολταϊκά συστήματα είναι μια από τις εφαρμογές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από την ηλιακή ενέργεια. Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ προσφέρει μια σύγχρονη ολοκληρωμένη ασφαλιστική λύση στον πελάτη.

Το πρόγραμμα καλύπτει
συστήματα, που είναι τοποθετημένα
 • στο έδαφος,
 • στις στέγες,
 • στις ταράτσες,
 • στις προσόψεις των κτιρίων.
Γιατί επιλέγετε πάντα την NP ασφαλιστική
Γιατί σας παρέχει κάλυψη
 • τόσο κατά την φάση της συναρμολόγησης
 • όσο και κατά την φάση της λειτουργίας έναντι των εξωγενών και απρόβλεπτων κινδύνων.
Διαθέσιμα προγράμματα:

Κατά παντός κινδύνου συναρμολόγησης

Οποιαδήποτε απρόοπτη και ξαφνική υλική ζημία ή απώλεια, που μπορεί να οφείλεται ενδεικτικά σε αιτίες όπως: φωτιά, κεραυνό, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους, πλημμύρα, καταιγίδα, χιόνι, βροχή, θύελλα, χαλάζι, παγετό, σεισμό, καθίζηση, κατολίσθηση, ανθρώπινα λάθη, λανθασμένο χειρισμό, αμέλεια, απροσεξία, αδεξιότητα, κακόβουλη ενέργεια τρίτων και τους ακόλουθους ειδικούς όρους:

 • Απεργία, Οχλαγωγία Και Πολιτικές Ταραχές

 • Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Αλλήλων

 • Κάλυψη Εκτεταμένης Συντήρησης (έως 2 μήνες)

 • Αφορά Κατασκευές Σε Σεισμογενείς Περιοχές

 • Υποβιβασμός Υπόγειου Υδροφόρου Ορίζοντα

 • Κάλυψη Κινδύνου Κατασκευαστών για τα ηλεκτρομηχανολογικά

 • Κάλυψη Εγγύησης

 • Αφορά Τα Πυροσβεστικά Μέσα

 • Υπογείων Καλωδιώσεων Και Λοιπών Υπογείων Εγκαταστάσεων / Δικτύων

 • Εξαίρεση Ζημιών Σε Σοδειές, Δάση, Καλλιέργειες Και Αρχαιότητες

 • Όρος Τμημάτων Κατά Την Διάρκεια Τοποθέτησης Σωληνώσεων, Αγωγών Και Καλωδίων

Μέγιστο Μήκος Τμήματος 50 Μέτρα, Συνολικά για όλο το έργο 2 Χ 50 Μέτρα

 • Αφορά Μέτρα Προστασίας Από Όμβρια Ύδατα, Πλημμύρα Και Κατακλυσμό

Περιουσίας - μηχανικών βλαβών

Πυρκαγιά

Κεραυνός

Δάσος

Καπνός

Πτώση Αεροσκαφών

Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων

Ευρεία έκρηξη

Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές

Τρομοκρατικές ενέργειες

20% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου υλικών ζημιών

Κακόβουλες ενέργειες

Κλοπή μετά από διάρρηξη, αναρρίχηση ή ληστεία

Ζημιές στην οικοδομή από τον κλέφτη κατά την διάρκεια της κλοπής σε Α' κίνδυνο

Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα

Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός

Βραχυκύκλωμα (ζημιά του ίδιου του βραχυκυλωθέντος μηχανήματος), υπέρτασης, επαγωγικών ρευμάτων, μηχανημάτων και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

20% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου υλικών ζημιών ανά γεγονός και συνολικά

Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων, αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών

5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου υλικών ζημιών

Αστική ευθύνη συνεπεία πυρκαγιάς, έκρηξης έναντι τρίτων

10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου υλικών ζημιών

Σεισμός και πυρκαγιά μετά από σεισμό

Απώλεια Εσόδων (διαφυγόντα κέρδη λόγω ολικής ή μερικής παύσης λειτουργίας των φωτοβολταικών συστημάτων) συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων με μέγιστη περίοδο αποζημίωσης 12 μήνες, εφόσον δηλωθεί σχετικό κεφάλαιο προς ασφάλισηΕνδιαφέρεστε για κάποιο πρόγραμμα; έχετε κάποια ερώτηση; συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας

Φόρμα ενδιαφέροντος
Επικοινωνήστε άπευθείας με την εταιρία
Φόρμα ενδιαφέροντος