Εταιρικό προφίλ

Όραμα και Στόχοι Εργαζόμενοι, πελάτες και μέτοχοι μοιράζονται ένα κοινό όραμα

Η εταιρεία, από την πρώτη μέρα των εργασιών της, έχει σαφείς προσανατολισμούς και ξεκάθαρους στόχους, που δίνουν απάντηση και νόημα στον κοινό αγώνα όλων των ανθρώπων που την υπηρετούν. Το κοινό όραμα που μοιράζονται όλοι όσοι εργάζονται στην NP ασφαλιστική, είναι η δημιουργία μιας πραγματικά υποδειγματικής και οικονομικά υγιούς εταιρείας, κοντά στην οποία οι πελάτες, οι εργαζόμενοι και οι μέτοχοι θα νοιώθουν ασφαλείς και δικαιωμένοι. 1. Οι Εργαζόμενοι για τη μονιμότητα της θέσης τους, ως εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης και για την προοπτική της εξέλιξής τους μέσα στην εταιρεία, όπου μέσα από διαφανή και αξιοκρατικά κριτήρια θα μπορούν να δώσουν όποια διέξοδο επιθυμούν στις οικονομικές και επαγγελματικές τους φιλοδοξίες. 2. Οι Πελάτες για το άψογο service, τα πλήρη προϊόντα που τους καλύπτουν πραγματικές ασφαλιστικές ανάγκες, αλλά και για τη Συνέπεια της εταιρείας, όταν έρχεται η στιγμή της αποζημίωσης. 3. Οι Μέτοχοι για την εμπιστοσύνη και τη σιγουριά που νιώθουν, επενδύοντας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Φιλοσοφία Συνέπεια και αμοιβαία εμπιστοσύνη

Η μεγάλη φιλοδοξία όλων όσοι εργάζονται στην NP ασφαλιστική δε στηρίχτηκε στη δημιουργία μιας ακόμη ασφαλιστικής εταιρείας. Στηρίχτηκε στην ανάγκη να λειτουργήσει στη χώρα μας μια ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση που θα προσφέρει στους πελάτες της ασφαλιστικά προγράμματα και υπηρεσίες εφάμιλλες των μεγάλων πολυεθνικών ασφαλιστικών εταιρειών και θα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καθημερινή σφυρηλάτηση των σχέσεων με τους πελάτες της, που θα διακρίνονται για τη συνέπεια και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η φιλοσοφία αυτή, που χαρακτηρίζει τη διοίκηση της εταιρείας και όλους τους εργαζόμενους σε αυτήν, περικλείεται στη φράση «Συνεπής σε ό,τι πει», που είναι και το μήνυμα που φέρει η εταιρεία σε κάθε της συμβόλαιο, σε κάθε της υπογραφή, σε κάθε της επαφή με τους πελάτες και τους συνεργάτες της. Μια φιλοσοφία που δεν είναι απλά λόγια αλλά καθημερινή πράξη, καθώς η NP ασφαλιστική ξέρει να κάνει συνετή διαχείριση των ασφαλίστρων που της εμπιστεύονται οι πελάτες της - γιατί πραγματικά σέβεται αυτούς τους πελάτες και γιατί γνωρίζει να αξιοποιεί το υψηλό επαγγελματικό επίπεδο των συνεργατών της.

Διοικητική Οργάνωση Δυναμική και ευέλικτη οργάνωση

Η NP ασφαλιστική, για να κάνει πράξη το όραμα, τους στόχους και τη φιλοσοφία που έθεσε με το ξεκίνημα της δραστηριότητάς της, δημιούργησε ένα «καλοκουρδισμένο» διοικητικό μηχανισμό, ικανό να προάγει το όραμα και τη φιλοσοφία αλλά και να υλοποιεί τους οικονομικούς στόχους που θέτει η διοίκηση. Από την αρχή, η διοίκηση «διέρρηξε» την παραδοσιακή σχέση Ιδιοκτησίας και Διοικήσεως. Η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων πέρασε στα στελέχη της εταιρείας, η οποία είχε προηγουμένως διασφαλίσει τη διοικητική οργάνωση και λειτουργία με ένα συγκεκριμένο οργανόγραμμα, που το χαρακτηρίζει ο δυναμισμός και η ευελιξία, αφού διέπεται από ένα εσωτερικό κανονισμό που περιγράφει με σαφήνεια τα προσόντα, τις ευθύνες και τα καθήκοντα της κάθε θέσεως που προβλέπεται στο οργανόγραμμα και με διαδικασίες λειτουργίας που δημιουργούν μεγάλες προϋποθέσεις εξέλιξης. Τα παραπάνω, μαζί με την πλήρη μηχανογράφηση όλων των υπηρεσιών της εταιρείας, αποτελούν το σκηνικό μέσα στο οποίο προέχουσα θέση κατέχουν η οικονομική πρόοδος και ο άνθρωπος, με όποια ιδιότητα και αν έρχεται σε επαφή με την εταιρεία - του πελάτη, του εργαζόμενου, του μετόχου, του τρίτου κ.ο.κ. Η οργάνωση και λειτουργία της NP ασφαλιστικήβασίζονται: Στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες, τους συνεργάτες, αλλά και προς κάθε συναλλασσόμενο. Στο επαγγελματικό Ήθος. Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης που πρέπει να διέπουν τις σχέσεις της, με τους πελάτες, τους συνεργάτες αλλά και με κάθε τρίτο που συναλλάσσεται. Σημειώνεται ότι η εταιρεία, σε όλα τα χρόνια της λειτουργίας της, διατηρεί τη συνεργασία με τους ίδιους αντασφαλιστικούς ομίλους, που επέλεξε σε συνεργασία με τους συμβούλους της, από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας απαρτίζεται από καταξιωμένους επαγγελματίες, γνωστούς για το ήθος, αλλά και για τη γνώση τους στους τομείς Διοίκησης και Οργάνωσης.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Ζάχος Γεώργιος του Νικολάου Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
Κυράνας Αθανάσιος του Γεωργίου Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό μέλος
Ζάχος Νικόλαος του Γεωργίου Γραμματέας Δ.Σ, Εκτελεστικό μέλος
Στάθης Γεώργιος του Κωνσταντίνου Εκτελεστικό μέλος
Κατσαμπάκος Γεώργιος του Αντωνίου Εκτελεστικό μέλος
Μπούσιας Ιωάννης του Θεοδώρου Μη εκτελεστικό μέλος
Μαρλαφέκας Κωνσταντίνος του Χαραλάμπους Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Κυριακόπουλος Θεόδωρος του Αντωνίου Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Δημητριάδης Ευάγγελος του Νικολάου Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
   
   


Δίκτυο Πωλήσεων Οι άνθρωποί μας

Το έμψυχο δυναμικό της NP ασφαλιστική - η ψυχή, πραγματικά, της εταιρείας - ανέρχεται σε 700 νέους ανθρώπους (στη συντριπτική τους πλειοψηφία, προέρχονται από διάδοχες καταστάσεις επαγγελματιών ασφαλιστών), που διακρίνονται για την επαγγελματική κατάρτιση, τη μόρφωση και, κυρίως, την αφοσίωση και τη μεγάλη αγάπη τους για την εταιρεία. Κάθε χρόνο, η εταιρεία δαπανά ένα σημαντικό ποσό δεκάδων χιλιάδων ευρώ για τη συνεχή επιμόρφωση του συνόλου του προσωπικού της, γιατί αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην παιδεία των ανθρώπων της και στην καλύτερη προετοιμασία τους. Η ανάπτυξη του δικτύου γίνεται σύμφωνα με την πολιτική που έχει καθοριστεί αρχικά από την εταιρεία και έχει εγκριθεί επίσημα από τη Διοίκησή της, προκειμένου η ποιοτική και ποσοτική ανάπτυξή του να γίνεται ομοιόμορφα και με τα ίδια χαρακτηριστικά σε όλη την επικράτεια. Ο προμηθειακός κανονισμός, τα οικονομικά κίνητρα, η τιμολογιακή πολιτική και το οργανόγραμμα είναι «εργαλεία» που, από το ξεκίνημα κάθε συνεργασίας, είναι γνωστά σε όλους. Έτσι όλοι οι συνεργάτες της NP ασφαλιστική αισθάνονται ασφαλείς στο χώρο της δουλειάς τους, γνωρίζουν τις προοπτικές εξέλιξής τους μέσα στην εταιρεία και απολαμβάνουν ένα κλίμα ανέσεων σε μια αληθινά φιλική εταιρεία με ανθρώπινο πρόσωπο. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της, η NP ασφαλιστική έχει δημιουργήσει οργανωμένα καταστήματα σε 25 σημεία της Ελλάδας και 400 οργανωμένα ασφαλιστικά γραφεία συνεργατών σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η αποκέντρωση αυτή έχει ως αποτέλεσμα το άριστο service και την άμεση επίλυση του κάθε προβλήματος που πιθανόν παρουσιαστεί, αποφεύγοντας όλες εκείνες τις συνηθισμένες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Οικονομικά Μεγέθη Όταν μιλούν οι αριθμοί

Η NP ασφαλιστική, στηριζόμενη αποκλειστικά και μόνο στις αρχές της ειλικρίνειας και της συνέπειας αλλά και στη σκληρή δουλειά και την άριστη διαχείριση των ασφαλίστρων που της εμπιστεύονται οι πελάτες της, έχει να παρουσιάσει, στα δέκα χρόνια λειτουργίας της, οικονομικά αποτελέσματα και ρυθμούς ανάπτυξης έξω από τους συνήθεις ρυθμούς και, σαφώς, πολύ υψηλότερα από τις αρχικές προσδοκίες των μετόχων και των εργαζομένων της, όπως αυτά παρουσιάζονται πιο κάτω: