Ασφάλιση πυρός επιχείρησης

Η NP ασφαλιστική έχει δημιουργήσει μια σειρά από σύγχρονα προϊόντα για την κάλυψη των επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία τους, προστατεύοντας τόσο την οικοδομή όσο και το περιεχόμενο τους από τυχαίους και απρόβλεπτους κινδύνους σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές και με πληρότητα καλύψεων .Γιατί να ασφαλίσετε την επιχείρησή σας;
Γιατί πρόκειται για
  • ένα περιουσιακό στοιχείο με οικονομική αξία,
  • μία περιουσία με συναισθηματική αξία,
  • μια ασφάλιση με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος σε σχέση με την οικονομική αξία της επιχείρησης,
  • ασφάλιση που είναι υποχρεωτική σε περίπτωση δανειοδότησης.
Γιατί επιλέγετε πάντα την NP ασφαλιστική
Γιατί σας παρέχει
  • Γρήγορη εκτίμηση ζημιών
  • Άμεση αποζημίωση
  • Σύγχρονη αντίληψη
  • Φιλική εξυπηρέτηση
  • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο με ξεκάθαρους όρους ώστε, σε περίπτωση ζημιάς, να δίνεται άμεση και ουσιαστική αποζημίωση χωρίς χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Γενικά προγράμματα ασφάλισης καταστημάτων:
NP ΤΡΙΑΙΝΑ BASIC - Το βασικό πακέτο για την προστασία των επιχειρήσεων. NP ΤΡΙΑΙΝΑ PLUS - Το πλήρες πακέτο για την προστασία των επιχειρήσεων.

Καλύψεις

NP ΤΡΙΑΙΝΑ BUSINESSBASICPLUS
ΚΑΛΥΨΕΙΣ  
Πυρκαγιά
Κεραυνός
Ευρεία έκρηξη
Δάσος
Καπνός
Πτώση Αεροσκαφών
Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων
Βραχυκύκλωμα σε Α' κίνδυνο1.5001.500
Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα
Χιόνι
Παγετός
Χαλάζι
Διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων και / ή δεξαμενών ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού & αποχέτευσης εφόσον η ηλικία του κτιρίου είναι <30 ετώνεφόσον η ηλικία του κτιρίου είναι <30 ετών
Ζημιές από πυρόσβεση
Έξοδα άντλησης υδάτων1% του Ασφ. Κεφ.1% του Ασφ. Κεφ.
Δαπάνες ελαχιστοποίησης της Ζημιάς1% του Ασφ. Κεφ.1% του Ασφ. Κεφ.
Ζημιές στην οικοδομή από τον κλέφτη κατά την διάρκεια της κλοπής1.5001.500
Εξοδα αποκομιδής συντριμμάτων 5% max 4.0005% max 4.000
Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών  
Όρος προστασίας λόγω μη ηθελημένης υπασφάλισης περί υλικών ζημιών μέχρι10%10%
Όρος 72 ωρών
Ιδίες ζημιές λέβητα κεντρικής θέρμανσης ηλικίας μέχρι 15 ετών σε Α' κίνδυνο 1.500
Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές 
Κακόβουλες ενέργειες 
Ληστεία ταμείου 1.000 ανά γεγονός και ανώτατο
Πτώση δένδρων και στήλων ΔΕΗ/ΟΤΕ συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων 
Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων, καθρεπτών σε Α' κίνδυνο 2.000
Φωτεινές επιγραφές σε Α' κίνδυνο 1.000
Κατάρρευση, καθίζηση, κατολίσθηση συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου
Επίδομα διακοπής εργασιών συνεπεία πυρκαγιάς, κεραυνού 50 ανά ημέρα max 50 ημέρες
Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων και μόνο για υλικές ζημιές 30% του ασφ. κεφ. max 50.000
Εξοδα μεταστέγασης 5% του κεφαλαίου max 15.000
Τρομοκρατικές ενέργειες 
Αλλοίωση προϊόντων εντός ψυγείου, συνεπεία καλυπτόμενης υλικής ζημιάς ή διακοπής ρεύματος άνω των 12 ωρών 1.000
Αυτόματη ανασύσταση ασφαλιζομένων κεφαλαίων κατόπιν υλικής ζημιάς με καταβολή ασφαλίστρων pro rata από την ημέρα ζημιάς 
Πάγια έξοδα ή Απώλεια Ενοικίων συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων 10% του ασφ. κεφαλαίου max. 12 μήνες
Κλοπή χρημάτων από χρηματοκιβώτιο βάρους >60Kg 3.000
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 5.000
Αξία αντικατάστασης για κτίρια ηλικίας μέχρι 25 ετών
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ 
Κλοπή μετά από διάρρηξη, αναρρίχηση, ληστεία 
Σεισμός και πυρκαγιά μετά από σεισμό

Πέραν των πακέτων που καλύπτουν ευρύ φάσμα επιχειρήσεων η NP ασφαλιστική έχει δημιουργήσει εξειδικευμένες λύσεις τις οποίες μπορείτε να δείτε επιλέγοντας το πακέτο που σας ενδιαφέρει:

NP ΓΡΑΦΕΙΟ PLUS
Το πλήρες πακέτο ασφάλισης για όλα τα γραφεία π.χ. ασφαλιστών, μηχανικών, ιατρών, λογιστών κλπ.

ΝΡ ΓΡΑΦΕΙΟPLUS
ΚΑΛΥΨΕΙΣ 
Πυρκαγιά
Κεραυνός
Ευρεία έκρηξη
Πτώση Αεροσκαφών
Δάσος
Καπνός
Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων
Ζημιές από πυρόσβεση
Έξοδα άντλησης υδάτων1% του Ασφ. Κεφ.
Δαπάνες ελαχιστοποίησης της Ζημιάς1% του Ασφ. Κεφ.
Βραχυκύκλωμα σε Α' κίνδυνο1.300
Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές
Κακόβουλες ενέργειες
Κλοπή μετά από διάρρηξη, αναρρίχηση, ληστεία
Ζημιές στην οικοδομή από τον κλέφτη κατά την διάρκεια της κλοπής2.000
Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα
Χιόνι
Παγετός
Χαλάζι
Διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων και / ή δεξαμενών ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού & αποχέτευσης εφόσον η ηλικία του κτιρίου είναι <30 ετών
Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων, καθρεπτών 2.000
Καθίζηση, κατολίσθηση, κατάρρευση συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου
Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων και μόνο για υλικές ζημιές30% του ασφ. κεφ. max 50.000
Τρομοκρατικές ενέργειες
Πτώση δένδρων και στήλων ΔΕΗ/ΟΤΕ συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων
Απώλεια ενοικίων για ιδιοκτήτες μετά από καλυπτόμενο κίνδυνο300 μέχρι 6 μήνες
Εξοδα αποκομιδής συντριμμάτων 5% του ασφ. κεφαλαίου max. 1.500
Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών 
Εξοδα μεταστέγασης1.000
Όρος προστασίας λόγω μη ηθελημένης υπασφάλισης περί υλικών ζημιών μέχρι10%
Αυτόματη ανασύσταση ασφαλιζομένων κεφαλαίων κατόπιν υλικής ζημιάς με καταβολή ασφαλίστρων pro rata από την ημέρα ζημιάς
Όρος 72 ωρών
ΚΠΚ Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού με μέγιστη ηλικία εξοπλισμού 5 έτη5.000
Αξία αντικατάστασης για κτίρια ηλικίας μέχρι 25 ετών
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ 
Σεισμός και πυρκαγιά μετά από σεισμό


NP ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ
Σχεδιασμένο ειδικά για να παρέχει προστασία από τρείς βασικούς κινδύνους σε ένα βενζινάδικο την πυρκαγιά, την έκρηξη και τον σεισμό.

NP ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ 
ΚΑΛΥΨΕΙΣ 
Πυρκαγιά
Κεραυνός
Ευρεία έκρηξη
Δάσος
Καπνός
Πτώση Αεροσκαφών
Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων
Βραχυκύκλωμα σε Α' κίνδυνο1.500
Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα
Χιόνι
Παγετός
Χαλάζι
Διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων και / ή δεξαμενών ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού & αποχέτευσης εφόσον η ηλικία του κτιρίου είναι <30 ετών
Εξοδα αποκομιδής συντριμμάτων 5% max 4.000
Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών 
Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές
Τρομοκρατικές ενέργειες
Κακόβουλες ενέργειες
Κλοπή μετά από διάρρηξη
Ζημιές στην οικοδομή από τον κλέφτη κατά την διάρκεια της κλοπής σε Α' κίνδυνο1.000
Θραύση εξωτερικών κρυστάλλων / υαλοπινάκων σε Α' κίνδυνο1.000
Φωτεινές επιγραφές σε Α' κίνδυνο500
Αυτόματη ανασύσταση ασφαλιζομένων κεφαλαίων κατόπιν υλικής ζημιάς με καταβολή ασφαλίστρων pro rata από την ημέρα ζημιάς
Αλλοίωση προϊόντων εντός ψυγείου, συνεπεία καλυπτόμενης υλικής ζημιάς ή διακοπής ρεύματος άνω των 12 ωρών1.000
Σεισμός και πυρκαγιά μετά από σεισμό
Γενική Αστική Ευθύνη / Εργοδοτική30.000 / 15.000


NP ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο, που καλύπτει τις ανάγκες του φαρμακείου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν περίπου 14.000 φαρμακεία σε όλη την Ελληνική επικράτεια.

ΝΡ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 
ΚΑΛΥΨΕΙΣ 
Πυρκαγιά
Κεραυνός
Ευρεία έκρηξη
Δάσος
Καπνός
Πτώση Αεροσκαφών
Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων
Βραχυκύκλωμα σε Α' κίνδυνο1.500
Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα
Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός
Διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων και / ή δεξαμενών ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού & αποχέτευσης εφόσον η ηλικία του κτιρίου είναι <30 ετών
Ζημιές από πυρόσβεση
Έξοδα άντλησης υδάτων1% του Ασφ. Κεφ.
Δαπάνες ελαχιστοποίησης της Ζημιάς1% του Ασφ. Κεφ.
Κλοπή μετά από διάρρηξη, αναρρίχηση
Ζημιές στην οικοδομή από τον κλέφτη κατά την διάρκεια της κλοπής σε Α' κίνδυνο1.500
Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων 5% max 4.000
Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών 
Εξοδα μεταστέγασης3.000
Τρομοκρατικές ενέργειες
Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές
Κακόβουλες ενέργειες
Ληστεία ταμείου (μετρητά, επιταγές, συνταγές)1.000 ανά γεγονός και ανώτατο
Πτώση δένδρων και στήλων ΔΕΗ/ΟΤΕ συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων
Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων, καθρεπτών σε Α' κίνδυνο2.000
Φωτεινές επιγραφές από καλυπτόμενο κίνδυνο1.000
Καθίζηση, κατάρρευση, κατολίσθησησυνεπεία καλυπτομένου κινδύνου
Αλλοίωση προϊόντων εντός ψυγείου, συνεπεία καλυπτόμενης υλικής ζημιάς ή διακοπής ρεύματος άνω των 12 ωρών1.000
Όρος προστασίας λόγω μη ηθελημένης υπασφάλισης περί υλικών ζημιών μέχρι10%
Γενική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων, με επέκταση της ευθύνης από πυρκαγιά και έκρηξη30.000 ανά γεγονός και συνολικά
Εργοδοτική Ευθύνη 
Επαγγελματική Ευθύνη 
Απώλεια συνταγών ή/και επιταγώνκατά την διάρκεια μεταφοράς τους, από το φαρμακείο προς τον φαρμακευτικό σύλλογο ή τα ταμεία και αντίστροφα, μετά από ληστεία15.000
Αυτόματη ανασύσταση ασφαλιζομένων κεφαλαίων κατόπιν υλικής ζημιάς με καταβολή ασφαλίστρων pro rata από την ημέρα ζημιάς
Επίδομα διακοπής εργασιών συνεπεία πυρκαγιάς, κεραυνού50 ανά ημέρα max 50 ημέρες
Κλοπή χρημάτων από χρηματοκιβώτιο βάρους >60Kg3.000
Όρος 72 ωρών
Αξία αντικατάστασης για κτίρια ηλικίας μέχρι 25 ετών
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ 
Σεισμός και πυρκαγιά μετά από σεισμό


NP ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ - ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ
Πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες του ζαχαροπλαστείου και του αρτοποιείου. Κάθε γειτονιά κάθε περιοχή έχει τουλάχιστον ένα

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ - ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ 
ΚΑΛΥΨΕΙΣ 
Πυρκαγιά
Κεραυνός
Ευρεία έκρηξη
Δάσος
Καπνός
Πτώση Αεροσκαφών
Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων
Βραχυκύκλωμα σε Α' κίνδυνο1.500
Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα
Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός
Διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων και / ή δεξαμενών ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού & αποχέτευσης εφόσον η ηλικία του κτιρίου είναι <30 ετών
Ζημιές από πυρόσβεση
Έξοδα άντλησης υδάτων1% του Ασφ. Κεφ.
Δαπάνες ελαχιστοποίησης της Ζημιάς1% του Ασφ. Κεφ.
Κλοπή μετά από διάρρηξη, αναρρίχηση
Ζημιές στην οικοδομή από τον κλέφτη κατά την διάρκεια της κλοπής σε Α' κίνδυνο1.500
Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων 5% max 4.000
Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών 
Εξοδα μεταστέγασης3.000
Τρομοκρατικές ενέργειες
Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές
Κακόβουλες ενέργειες
Ληστεία ταμείου (μετρητά, επιταγές, συνταγές)1.000 ανά γεγονός και ανώτατο
Πτώση δένδρων και στήλων ΔΕΗ/ΟΤΕ συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων
Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων, καθρεπτών σε Α' κίνδυνο2.000
Φωτεινές επιγραφές σε Α' κίνδυνο1.000
Καθίζηση, κατάρρευση, κατολίσθησησυνεπεία καλυπτομένου κινδύνου
Αλλοίωση προϊόντων εντός ψυγείου, συνεπεία καλυπτόμενης υλικής ζημιάς ή διακοπής ρεύματος άνω των 12 ωρών1.000
Όρος προστασίας λόγω μη ηθελημένης υπασφάλισης περί υλικών ζημιών μέχρι10%
Γενική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων, με επέκταση της ευθύνης από πυρκαγιά και έκρηξη30.000 ανά γεγονός και συνολικά
Εργοδοτική Ευθύνη 
Ευθύνη από τροφική δηλητηρίαση. Οι παθόντες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία άτομα ανά γεγονός 
Αυτόματη ανασύσταση ασφαλιζομένων κεφαλαίων κατόπιν υλικής ζημιάς με καταβολή ασφαλίστρων pro rata από την ημέρα ζημιάς
Επίδομα διακοπής εργασιών συνεπεία πυρκαγιάς, κεραυνού50 ανά ημέρα max 50 ημέρες
Κλοπή χρημάτων από χρηματοκιβώτιο βάρους >60Kg3.000
Όρος 72 ωρών
Αξία αντικατάστασης για κτίρια ηλικίας μέχρι 25 ετών
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ 
Σεισμός και πυρκαγιά μετά από σεισμό


ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ
Πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες του μίνι μάρκετ της γειτονιάς.

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ 
ΚΑΛΥΨΕΙΣ 
Πυρκαγιά
Κεραυνός
Ευρεία έκρηξη
Δάσος
Καπνός
Πτώση Αεροσκαφών
Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων
Βραχυκύκλωμα σε Α' κίνδυνο1.500
Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα
Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός
Διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων και / ή δεξαμενών ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού & αποχέτευσης εφόσον η ηλικία του κτιρίου είναι <30 ετών
Ζημιές από πυρόσβεση
Έξοδα άντλησης υδάτων1% του Ασφ. Κεφ.
Δαπάνες ελαχιστοποίησης της Ζημιάς1% του Ασφ. Κεφ.
Κλοπή μετά από διάρρηξη, αναρρίχηση (Τσιγάρα, Τηλεφωνικές Κάρτες μέχρι €500)
Ζημιές στην οικοδομή από τον κλέφτη κατά την διάρκεια της κλοπής σε Α' κίνδυνο1.500
Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων 5% max 4.000
Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών 
Εξοδα μεταστέγασης3.000
Τρομοκρατικές ενέργειες
Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές
Κακόβουλες ενέργειες
Πτώση δένδρων και στήλων ΔΕΗ/ΟΤΕ συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων
Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων, καθρεπτών σε Α' κίνδυνο2.000
Φωτεινές επιγραφές σε Α' κίνδυνο1.000
Καθίζηση, κατάρρευση, κατολίσθησησυνεπεία καλυπτομένου κινδύνου
Αλλοίωση προϊόντων εντός ψυγείου, συνεπεία καλυπτόμενης υλικής ζημιάς ή διακοπής ρεύματος άνω των 12 ωρών1.000
Όρος προστασίας λόγω μη ηθελημένης υπασφάλισης περί υλικών ζημιών μέχρι10%
Γενική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων, με επέκταση της ευθύνης από πυρκαγιά και έκρηξη30.000 ανά γεγονός και συνολικά
Εργοδοτική Ευθύνη 
Αυτόματη ανασύσταση ασφαλιζομένων κεφαλαίων κατόπιν υλικής ζημιάς με καταβολή ασφαλίστρων pro rata από την ημέρα ζημιάς
Επίδομα διακοπής εργασιών συνεπεία πυρκαγιάς, κεραυνού50 ανά ημέρα max 50 ημέρες
Κλοπή χρημάτων από χρηματοκιβώτιο βάρους >60Kg3.000
Όρος 72 ωρών
Αξία αντικατάστασης για κτίρια ηλικίας μέχρι 25 ετών
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ 
Σεισμός και πυρκαγιά μετά από σεισμό


NP HOTEL
Πρόγραμμα σχεδιασμένο για την κάλυψη των ασφαλιστικών απαιτήσεων των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων δωματίων

NP HOTEL 
ΚΑΛΥΨΕΙΣ 
Πυρκαγιά
Κεραυνός
Ευρεία έκρηξη
Δάσος
Καπνός
Πτώση Αεροσκαφών
Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων
Ζημιές από πυρόσβεση
Έξοδα άντλησης υδάτων1% του Ασφ. Κεφ.
Δαπάνες ελαχιστοποίησης της Ζημιάς1% του Ασφ. Κεφ.
Βραχυκύκλωμα σε Α' κίνδυνο5.000
Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές
Κακόβουλες ενέργειες
Κλοπή μετά από διάρρηξη, αναρρίχηση, ληστεία
Ζημιές στην οικοδομή από τον κλέφτη κατά την διάρκεια της κλοπής2.000
Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα
Χιόνι
Παγετός
Χαλάζι
Διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων και / ή δεξαμενών ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού & αποχέτευσης εφόσον η ηλικία του κτιρίου είναι <30 ετών
Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων, καθρεπτών 2.000
Επίδομα διακοπής εργασιών συνεπεία πυρκαγιάς, κεραυνού50 ανά ημέρα max 50 ημέρες
Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων και μόνο για υλικές ζημιές30% του ασφ.κεφ. max 50.000
Εξοδα αποκομιδής συντριμμάτων 5% του κεφαλαίου
Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών 
Τρομοκρατικές ενέργειες
Πτώση δένδρων και στήλων ΔΕΗ/ΟΤΕ συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων
Φωτεινές επιγραφές1.000
Καθίζηση, κατολίσθηση, κατάρρευση συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου
Εξοδα μεταστέγασης5% του κεφαλαίου max 15.000
Όρος προστασίας λόγω μη ηθελημένης υπασφάλισης περί υλικών ζημιών μέχρι10%
Αυτόματη ανασύσταση ασφαλιζομένων κεφαλαίων κατόπιν υλικής ζημιάς με καταβολή ασφαλίστρων pro rata από την ημέρα ζημιάς
Αλλοίωση προϊόντων εντός ψυγείου, συνεπεία καλυπτόμενης υλικής ζημιάς ή διακοπής ρεύματος άνω των 12 ωρών1.000
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός5.000
Κλοπή χρημάτων από χρηματοκιβώτιο βάρους >60Kg3.000
Όρος 72 ωρών
Αξία αντικατάστασης για κτίρια ηλικίας μέχρι 25 ετών
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ 
Σεισμός και πυρκαγιά μετά από σεισμό


Ενδιαφέρεστε για κάποιο πρόγραμμα; έχετε κάποια ερώτηση; συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας

Φόρμα ενδιαφέροντος
Επικοινωνήστε άπευθείας με την εταιρία