Οικονομικές καταστάσεις

2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ και Εκθέσεις Δ.Σ. και Ορκωτού Ελεγκτή, χρήσης 2017 κατά ΔΠΧΑ
Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 2017
Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης Έτους 2017

2016
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης 2016 (κατά ΔΠΧΑ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ και Εκθέσεις Δ.Σ. και Ορκωτού Ελεγκτή, χρήσης 2016 κατά ΔΠΧΑ
Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 30/06/2016
Έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης

2015
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης 2015 (κατά ΔΠΧΑ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ και Εκθέσεις Δ.Σ. και Ορκωτού Ελεγκτή, χρήσης 2015 κατά ΔΠΧΑ
Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2015
Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 30/6/2015

2014
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης 2014 (κατά ΔΠΧΑ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ και Εκθέσεις Δ.Σ. και Ορκωτού Ελεγκτή, χρήσης 2014 κατά ΔΠΧΑ
Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2014
Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 30/6/2014

2013
Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2013
Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 30/6/2013
Ισολογισμός

2012
Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2012
Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 30/6/2012
Ισολογισμός

2011
Συνοπτική οικονομική κατάσταση της 31/12/2011
Συνοπτική οικονομική κατάσταση της 30/6/2011
Ισολογισμός

2010
Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις 31/12/2010
Συνοπτική οικονομική κατάσταση της 30/6/2010
Ισολογισμός

2009
Α' εξάμηνο
Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις 12/2009
Ισολογισμός 2009

2008
Α' εξάμηνο
Β' εξάμηνο
Ισολογισμός

2007
Α' εξάμηνο
Β' εξάμηνο
Ισολογισμός

2006
Α' τρίμηνο
Β' τρίμηνο
Γ' τρίμηνο
Δ' τρίμηνο
Ισολογισμός

2005
Ισολογισμός

Τα αρχεία παρέχονται σε μορφή .pdf. Αν δεν έχετε αναγνώστη αρχείων PDF πατήστε ΕΔΩ για να τον κατεβάσετε.